อาจารย์ต้นอมร สอนภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับอาจารย์ต้นอมร

ชื่อที่รู้จัก: อ.ต้นอมร / อ.ต้น

การศึกษาอาจารย์ต้นอมร

* มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

* การสอนภาษาอังกฤษ สถาบันยูนิเพรพ แคนาดา
TESOL Certificate: UNI-Prep Institute, Canada

ติดต่อเรียนภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียดที่ >> คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี บทเรียนมากมาย >> เรียนภาษาอังกฤษ