โครงสร้างประโยค ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

Sentence structure
โครงสร้างประโยค (ภาษาอังกฤษ)

The parts of a sentence are the subject, verb, object, complement and adverbial. A statement begins with the subject and the verb. There are five main structures which we can use to make a simple statement.

1 SUBJECT     VERB
My arms     are aching.
Something     happened.

2 SUBJECT VERB OBJECT
I     need     a rest.
Five people     are moving     the piano.

The subject and object can be a pronoun
(e.g. I) or a noun phrase (e.g. the piano).

3 SUBJECT VERB COMPLEMENT
This piano     is     heavy.
It     was     a big problem.

The complement can be an adjective (e.g. heavy) or a noun phrase (e.g. a big problem).
The complement often comes after be. It can also come after appear, become, get, feel, look, seem, stay or sound.

4 SUBJECT VERB ADVERBIAL
It     is     on my foot.
Their house     is     nearby.

An adverbial can be a prepositional phrase (e.g. on my foot) or an adverb (e.g. nearby).

5 SUBJECT VERB OBJECT OBJECT
It     s giving     me     backache.
David     bought     Melanie     a present.

We use two objects after verbs like “give” and “send”.

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ