เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

Verb to do

Verb to do

ในตระกูลของ Verb to do ก็มี: do, does / did / done

do และ does เป็นกริยาช่อง 1 ใช้ได้ใน Present Simple Tense (พูดถึงปัจจุบัน)

do: ใช้กับ Noun และ Pronoun ดังนี้:
I, You, We, They และพวกคำนวนพหูพจน์ หรือที่มีมากกว่าหนึ่งทั้งหลาย เพราะเทียบเท่ากับ They นั่นเอง

does: ใช้กับ Noun และ Pronoun ดังนี้:
He, She, It (บุรุษที่3 เอกพจน์) และคำนามที่เป็นเอกพจน์ หรือที่มีแค่อันเดียว ที่เราพูดถึง เพราะเทียบเท่ากับ It

did: ใช้กับ Noun และ Pronoun ทุกตัว แต่ต้องใช้เมื่อพูดถึงอดีต (Past Simple) เท่านั้น

done: เป็น Verb ช่องที่3 ใช้ในกรณีที่เป็น Perfect Tense หรือตามหลัง Verb to be และใช้ได้กับทุกบุรุษ