เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

การเตรียมตัวสอบ TOEIC

การเตรียมตัวสำหรับสอบ TOEIC การเตรียมตัวสอบที่ดีมีความสำคัญต่อผลสอบ การเตรียมตัวสำหรับสอบโทอิคทำได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้ 1. บังคับตัวเองให้จดจ่ออยู่กับภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเพียงแค่ตำราเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ความรู้ที่จะใช้ในการสอบ TOEIC เป็นความรู้ที่หลากหลาย เน้นสำหรับการใช้ทำงาน และในการใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป ดังนั้นผู้เตรียมตัวสอบ สามารถดูรายการโทรทัศน์ต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นข่าว ภาพยนตร์ ละคร รายการโชว์ หรือแม้แต่ฟังโฆษณาภาษาอังกฤษ เพราะทุกอย่างสามารถช่วยเสริมทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ TOEIC ได้ หรือแม้แต่การพูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน เพราะเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ทำให้เคยชินและไม่ตื่นตระหนกนั่นเอง 2. ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ TOEIC ฝึกทำข้อสอบต่างๆ ศึกษาแนวข้อสอบ TOEIC และจะดีอย่างยิ่งถ้าลองฝึกทำข้อสอบ TOEIC แบบเสมือนจริง จับเวลาเหมือนกับทำในห้องสอบจริง โดยข้อสอบ TOEIC จำนวน 200 ข้อจะให้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ผู้สอบควรศึกษาแนวข้อสอบและองค์ประกอบของข้อสอบให้ดี เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้อย่างทันเวลา การปฏิบัติตัวขณะสอบ TOEIC 1. ผู้สอบควรทำข้อสอบอย่างรวดเร็ว แต่ต้องระมัดระวังรอบคอบในการเลือกคำตอบแต่ละข้อด้วย เพราะมีเวลาทำข้อสอบในแต่ละข้อเฉลี่ยไม่เกิน 45…