เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

แบบฝึกหัด การใช้ Do และ Make พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ Do และ Make (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)  กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก facebook.com/ajarn.tonamorn (ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)  เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี facebook.com/ajarn.tonamorn คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ! เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน  เรียนภาษาอังกฤษ  เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคเด็ดเพียบ ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอในการทำงาน & แชท  ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ  คำศัพท์อาชีพ 108 พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ  การประสมคำ เทียบอักษร เทียบเสียง อังกฤษ-ไทย  ส่วนประกอบของคำในประโยค (Part of speech)

แบบฝึกหัด การใช้ still yet already พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ still / yet / already (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)  กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก facebook.com/ajarn.tonamorn (ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)  เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี facebook.com/groups/english.tonamorn คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ! เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน  เรียนภาษาอังกฤษ  เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคเด็ดเพียบ ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอในการทำงาน & แชท  ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ  คำศัพท์อาชีพ 108 พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ  การประสมคำ เทียบอักษร เทียบเสียง อังกฤษ-ไทย  ส่วนประกอบของคำในประโยค (Part of speech)

แบบฝึกหัด การใช้ a few และ a little พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ a few และ a little (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)  กดติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ! facebook.com/tonie.amorn  กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก facebook.com/ajarn.tonamorn (ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)  เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี facebook.com/groups/english.tonamorn คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ! เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน  เรียนภาษาอังกฤษ  เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคเด็ดเพียบ ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอในการทำงาน & แชท  ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ  คำศัพท์อาชีพ 108 พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ  การประสมคำ เทียบอักษร เทียบเสียง อังกฤษ-ไทย  ส่วนประกอบของคำในประโยค (Part of…

แบบฝึกหัด การใช้ this that these those พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ this / that / these / those (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)  กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก facebook.com/ajarn.tonamorn (ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)  เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี facebook.com/groups/english.tonamorn คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ! เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน  เรียนภาษาอังกฤษ  เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคเด็ดเพียบ ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอในการทำงาน & แชท  ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ  คำศัพท์อาชีพ 108 พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ  การประสมคำ เทียบอักษร เทียบเสียง อังกฤษ-ไทย  ส่วนประกอบของคำในประโยค (Part of speech)

แบบฝึกหัด การใช้ no none any พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ no / none / any (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)  กดติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ! facebook.com/tonie.amorn  กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก facebook.com/ajarn.tonamorn (ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)  เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี facebook.com/groups/english.tonamorn คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ! เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน  เรียนภาษาอังกฤษ  เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคเด็ดเพียบ ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอในการทำงาน & แชท  ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ  คำศัพท์อาชีพ 108 พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ  การประสมคำ เทียบอักษร เทียบเสียง อังกฤษ-ไทย  ส่วนประกอบของคำในประโยค (Part of…

แบบฝึกหัด การใช้ there is และ there are พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ there is / there are (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)  เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี facebook.com/groups/english.tonamorn คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ! เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน  เรียนภาษาอังกฤษ  เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคเด็ดเพียบ ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอในการทำงาน & แชท  ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ  คำศัพท์อาชีพ 108 พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ  การประสมคำ เทียบอักษร เทียบเสียง อังกฤษ-ไทย  ส่วนประกอบของคำในประโยค (Part of speech)

แบบฝึกหัด การใช้ a และ an พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ noun determiners (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)  กดติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ! facebook.com/tonie.amorn  กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก facebook.com/ajarn.tonamorn (ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)  เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี facebook.com/groups/english.tonamorn คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ! เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน  เรียนภาษาอังกฤษ  เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคเด็ดเพียบ ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอในการทำงาน & แชท  ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ  คำศัพท์อาชีพ 108 พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ  การประสมคำ เทียบอักษร เทียบเสียง อังกฤษ-ไทย  ส่วนประกอบของคำในประโยค (Part of speech)

แบบฝึกหัด การใช้ so such พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ so และ such (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)  กดติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ! facebook.com/tonie.amorn  กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก facebook.com/ajarn.tonamorn (ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)  เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี facebook.com/groups/english.tonamorn คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ! เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน  เรียนภาษาอังกฤษ  เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคเด็ดเพียบ ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอในการทำงาน & แชท  ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ  คำศัพท์อาชีพ 108 พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ  การประสมคำ เทียบอักษร เทียบเสียง อังกฤษ-ไทย  ส่วนประกอบของคำในประโยค (Part of speech)

แบบฝึกหัด การใช้ in on at กับเวลา พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ in on at กับเวลา (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)  กดติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ! facebook.com/tonie.amorn  กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก facebook.com/ajarn.tonamorn (ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)  เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี facebook.com/groups/english.tonamorn คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ! เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน  เรียนภาษาอังกฤษ  เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคเด็ดเพียบ ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอในการทำงาน & แชท  ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ  คำศัพท์อาชีพ 108 พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ  การประสมคำ เทียบอักษร เทียบเสียง อังกฤษ-ไทย  ส่วนประกอบของคำในประโยค (Part of speech)

แบบฝึกหัด การใช้ some และ any พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ some และ any (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)  กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก facebook.com/english.tonamorn (ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)  เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี facebook.com/groups/english.tonamorn คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ! เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน  เรียนภาษาอังกฤษ  เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคเด็ดเพียบ ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอในการทำงาน & แชท  ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ  คำศัพท์อาชีพ 108 พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ  การประสมคำ เทียบอักษร เทียบเสียง อังกฤษ-ไทย  ส่วนประกอบของคำในประโยค (Part of speech)