เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง สิ่งสำคัญประการแรกในการเรียนภาษาอังกฤษ คือต้องเริ่มจากการมีความสนใจที่จะเรียน ไม่ว่าจุดประสงค์ในการเรียนนั้นจะเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไร เช่น นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชั้นเรียน นำภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำงาน หรือเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกอย่างล้วนมีความสำคัญในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเพราะความจำเป็น หรือเพราะว่าความใฝ่รู้ก็ตาม สิ่งถัดมาสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจำเป็นต้องรู้ ก็คือ ต้องรู้กระบวนการในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง เรียนอย่างมีระเบียบแบบแผน ไม่หลงทางเสียเวลา เพราะถ้าหากเกิดความไม่มั่นใจ ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้น เป็นขั้นตอนในการศึกษาด้วยตนเองที่ถูกต้องหรือเปล่า ก็อาจจะทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ได้ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ผู้เรียนสามารถเลือกกระบวนการที่ตนเองชอบได้ เพียงแต่อย่ายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป เช่น บางคนชอบอ่านหนังสือไวยากรณ์ ก็มักที่จะเรียนด้วยตัวเองจากหนังสือแกรมม่าภาษาอังกฤษต่างๆ ซึ่งจะทำให้เก่งเฉพาะแค่ในตำรา นั่นหมายความว่า ไม่รู้วิธีการฟังพูดในชีวิตจริง ไม่รู้จักประโยคภาษาอังกฤษ ไม่รู้จักสํานวนภาษาอังกฤษ ที่เขานิยมใช้พูดกันในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือบางคนชอบที่จะดูหนัง ดูภาพยนตร์ แล้วไม่ยอมอ่านหนังสือตำราไวยากรณ์ภาษาอังกฤษบ้างเลย แบบนี้ก็ไม่ดีเช่นกัน เพราะจะทำให้ไม่สามารถที่จะอ่านเขียนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบ เนื่องจากภาษาทุกภาษารวมถึงภาษาอังกฤษนั้น จะมีวิธีการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่แตกต่างกันไป บางครั้งภาษาที่ใช้พูดในชีวิตประจำวันก็เป็นภาษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ดังนั้นผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองควรที่จะอ่านหนังสือไวยากรณ์ด้วย และฝึกอ่าน ฝึกฟัง จากภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ดูลักษณะการเขียนในแบบวิชาการคือตามหนังสือไวยากรณ์ต่างๆ และการเขียนแบบไม่เป็นทางการอย่างเช่นการเขียนภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยู่ในนิตยสารต่างๆ…

ประโยคอุทานในภาษาอังกฤษ แสดงความประหลาดใจ

ประโยคอุทาน การอุทานในภาษาอังกฤษ แสดงความประหลาดใจ Exclamations การอุทานแสดงความแปลกใจ ประหลาดใจ เป็นภาษาอังกฤษ มีโครงสร้างประโยคที่นิยมใช้ดังนี้ คือ 1. How + Adjective / Adverb 2. What + (a / an) + (Adjective) + Noun 3. So + Adjective / Adverb + that 4. So + Adjective + a + Noun + that 5. Such + (a / an) + Adjective + Noun + that…

การบอกปริมาณ โดยไม่ระบุจำนวน ในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการบอกปริมาณโดยไม่ระบุจำนวนแบบเฉพาะเจาะจง Indefinite Quantities การบอกปริมาณที่ไม่เจาะจง ในภาษาอังกฤษ 1. None = ไม่มี เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค None of the students receive the prize. แปลว่า ไม่มีนักเรียนคนใดได้รับรางวัล It’s none of your business. แปลว่า มันไม่ใช่เรื่องของคุณ (ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ) 2. Both = ทั้งสอง, ทั้งคู่ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล There are two men at the door. Both are climbing the wall. แปลว่า มีผู้ชายสองคนอยู่ที่ประตู ทั้งคู่กำลังปีนกำแพง She gave me two oranges, but…

โครงสร้างการตอบ คล้อยตาม และขัดแย้ง ในภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในการตอบ โดยใช้ 1. Neither / Nor 2. Not either 3. So 4. Too 5. I hope so / I think so / I’m afraid so 6. I hope not / I’m afraid not เรียนไวยากรณ์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 1. หลักการใช้ Neither / Nor ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถใช้ในประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ โดยมีโครงสร้างคือ ประโยคปฏิเสธ , neither + Helping verb รูปบอกเล่า + Subject nor เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค…

ภาษาอังกฤษ การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน

เรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนาภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน At the subway station สถานีรถไฟใต้ดิน A: Where do we get tickets? แปลว่า เราซื้อตั๋วได้จากไหน B: From this machine. Put your money in here and punch in the amount you want. แปลว่า จากเครื่องนี้ ใส่เงินของคุณลงไปที่นี่ แล้วกดตามจำนวนที่คุณต้องการ A: How do you know how much the fare is? แปลว่า ทราบได้อย่างไรว่าราคาค่าโดยสารเท่าไร B: Just look at a map on…

ภาษาอังกฤษสำหรับโทรเรียกใช้บริการ

เรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ สำหรับโทรเรียกใช้บริการ การเรียกใช้บริการ Requesting services On the telephone (สถานการณ์) ทางโทรศัพท์ A: Hello, I need someone to come look at my toilet. แปลว่า สวัสดี ฉันต้องการคนมาช่วยดูห้องน้ำให้หน่อย B: What’s the problem? แปลว่า มีปัญหาอะไรหรอ A: It seems to be stopped up. แปลว่า มันดูเหมือนน้ำจะไม่ยอมหยุดไหล B: I’m sorry, I cannot get someone over there until Monday. แปลว่า ต้องขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถส่งใครไปที่นั่นได้จนกว่าจะถึงวันจันทร์ A: But…

การสั่งอาหารโรงแรม (Room service)

การสั่งอาหารโรงแรมทานในห้องพัก ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการสั่งอาหารเพื่อทานในห้องพัก เวลาเราไปพักที่โรงแรม และต้องการสั่งอาหารขึ้นมาทานบนห้องพัก เราจะต้องทำการต่อสายโทรศัพท์ไปที่ Room service ซึ่งมักจะมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแผนกแม่บ้าน แต่ความจริงแล้วคือบริการสั่งอาหารสำหรับทานในห้องพัก เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค I would like to order a ham sandwich and a pot of coffee. แปลว่า ฉันอยากจะสั่งแซนด์วิชแฮมกับกาแฟ 1 กา Do you want it toasted? แปลว่า คุณต้องการให้ปิ้งด้วยไหม Do you know how long it will take? แปลว่า คุณพอจะทราบไหมว่าใช้เวลานานแค่ไหน Less than a half an hour. แปลว่า ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ Would like…

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ใช้บริการรถแท็กซี่

บทสนทนาภาษาอังกฤษ คิวรถแท็กซี่ In the taxi queue เรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนา A: Excuse me, do you have any idea how much it will cost to go to ABC College? แปลว่า ขอโทษที คุณพอจะทราบไหมว่าค่ารถไปวิทยาลัย ABC ราคาเท่าไหร่ B: Hmm .. I’d guess not more than $10, including tip. แปลว่า ฉันคิดว่าคงไม่เกิน 10 ดอลลาร์รวมค่าทิป A: Thank you. แปลว่า ขอบคุณ B: But there is a…

ภาษาอังกฤษ สำหรับ พนักงานโรงแรม

บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front office) ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ลูกค้าจองห้องพักไว้แล้ว Receptionist : Good afternoon, sir. แปลว่า สวัสดีตอนบ่ายครับ (คุณผู้ชาย) Guest : Good afternoon. My name is Peter. I have a reservation. แปลว่า สวัสดีครับ ผมชื่อปีเตอร์ ผมจองห้องไว้แล้ว Receptionist : Yes, Mr. Peter we are expecting you. Welcome to Tony Riverside Hotel. แปลว่า ครับ คุณปีเตอร์ เรากำลังรอคุณอยู่เลยทีเดียว ยินดีต้อนรับสู่โรงแรมโทนี่ริเวอร์ไซด์ Guest : Thank you. แปลว่า ขอบคุณ…

คำถาม ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ศุลกากร ภาษาอังกฤษ

Arrival at the airport บทสนทนาภาษาอังกฤษเมื่อมาถึงสนามบิน ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง บทเรียนที่ควรอ่านก่อนหน้านี้ คลิก >> สนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน Immigration officer = เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง / ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง Immigration officer : What is the purpose of your visit? แปลว่า จุดประสงค์ในการเดินทางของคุณมาเพื่ออะไร A : I am going to attend ABC College. แปลว่า ฉันจะมาเข้าเรียนที่วิทยาลัย ABC Immigration officer : Oh, yes. I see you have a student visa. How long do you…