ที่อยู่ภาษาอังกฤษ หมู่ อำเภอ ตำบล ฯลฯ เขียนอย่างไร

การเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษ บทเรียนนี้ จะพูดถึงการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษมักมีปัญหาในการเขียนที่อยู่ประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนคำว่า ซอย เขต ตำบล อำเภอ หมู่ ฯลฯ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษได้ โดยการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือว่าจะใช้คำทับศัพท์ก็ได้ สำหรับคำจำพวกตรอกซอกซอย แต่ชื่อของถนนหรือพื้นที่ บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องใช้การถอดอักษร จากภาษาไทย ให้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทเรียน  สระ-อักษรภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ แบบแปลความหมาย […]

การเขียนจดหมาย อีเมล Email ภาษาอังกฤษ แบบทางการ แบบไม่ทางการ โอกาสต่างๆ

การเขียนจดหมายและอีเมล บทเรียนนี้มีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับการเขียนจดหมายและอีเมล (Email) ในโอกาสต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษให้ศึกษาเรียนรู้ครับ การเขียนจดหมายและอีเมล (Email) แบบไม่เป็นทางการ สามารถขึ้นต้นจดหมายโดยใช้คำว่า Dear และต่อด้วยชื่อของบุคคลที่คุณเขียนถึง แล้วตามด้วยเครื่องหมายคอมม่า (,) ตัวอย่างเช่น Dear Tony, สวัสดีโทนี่ และอาจเกริ่นขึ้นต้นจดหมายและอีเมลด้วยวลีภาษาอังกฤษดังตัวอย่างนี้ Thanks for your … = ขอบคุณสำหรับ…ของคุณ … […]

ตัวย่อภาษาอังกฤษ ในพาดหัวข่าว

ตัวย่อภาษาอังกฤษในพาดหัวข่าว ในพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ (headlines) ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะพบเจอตัวย่อ (Acronyms) ปรากฏอยู่บนพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นที่จะต้องรู้ตัวย่อหรือคำย่อนั้นๆ ว่าย่อมาจากอะไร คืออะไร แปลว่าอะไร เพื่อที่จะเข้าใจความหมายและสาระสำคัญของบทความภาษาอังกฤษหรือเนื้อข่าวที่อ่าน ตัวย่อภาษาอังกฤษที่มักพบบ่อย ในพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษบนหนังสือพิมพ์ AFTA ย่อมาจาก Asean free trade area หมายถึง เขตการค้าเสรีอาเซียน AIDS ย่อมาจาก Acquired immune […]

การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อโน้มน้าวใจ

การเขียนภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ (persuasion) ในบทเรียนภาษาอังกฤษนี้ เราจะมาลองฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจผู้อ่านกันดูนะครับ โดยจะมีโครงสร้างประโยคที่หลากหลาย แต่เราจะมาเน้นการเรียนให้เกิดแนวคิดวิธีการในภาพรวม เพื่อที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานเขียนภาษาอังกฤษหลายๆ ประเภทครับ 1. การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอันทรงพลัง ถ้าลองสังเกตดีๆ กลุ่มคำศัพท์บางกลุ่ม ถึงแม้ว่าจะมีความหมายคล้ายคลึงกัน แต่ระดับความเข้มข้นของคำไม่เท่ากัน เช่นคำว่า good แปลว่าดี แต่คำว่า excellent จะแปลว่าดีเยี่ยมแบบสุดยอดไปเลย ในที่นี้เราจะสังเกตได้ว่าคำว่า excellent เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายยิ่งใหญ่กว่าคำว่า good […]

รวมประโยคเขียนอีเมล ภาษาอังกฤษ จดหมายลาหยุด ลาคลอด ลากิจ ลาป่วย

ประโยคที่น่าสนใจ สำหรับการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจ ตอนที่ 2 หากไม่กล้าเขียนเองเพราะภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงพอ กลัวว่าถ้าเขียนเองจะผิดแกรมม่าไวยากรณ์ ก็สามารถมาดูประโยคสำเร็จรูปที่จำเป็นจะต้องได้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ติดต่อสื่อสารธุรกิจครับ และถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ สามารถเรียนฟรีได้บนเว็บ tonamorn.com นี้ ตั้งแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษ จนถึงระดับสูง โดยไปที่หน้าสารบัญบทเรียน คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี << แล้วเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ ฟรีๆ […]

การเขียน เรซูเม่ ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ Resume แบบประวัติย่อ

คนส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นการสมัครงาน และการเขียนประวัติย่อหรือประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษแนบเอกสารตอนสมัครงานก็คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้จะพูดถึง Résumé (a short statement of the important details of something) ตัวอย่างการเขียน Résumé (เรซูเม่) ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษแบบย่อ แนวคิดการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้งาน พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เรามารู้จักกับส่วนต่างๆ ที่ควรมี บนเรซูเม่ หรือประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษของเรากันก่อนครับ ซึ่งการเขียน résumé ภาษาอังกฤษ เพียงแค่นำเสนอตัวเองอย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมาก็เพียงพอแล้วครับ […]

การเขียนจดหมาย อีเมล ภาษาอังกฤษ ประโยคจำเป็น รวมประโยคสำเร็จรูป ตัวอย่างประโยค

สอนภาษาอังกฤษเรื่องการเขียนอีเมล (email) เป็นภาษาอังกฤษ บทเรียนภาษาอังกฤษบทนี้ อ.ต้นอมร รวบรวมประโยคที่จำเป็นต้องใช้ แต่ผู้เรียนภาษาอังกฤษอาจไม่กล้าเขียน email เองเพราะภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงพอ กลัวว่าถ้าเขียนอีเมลเองจะผิดแกรมม่าไวยากรณ์ ก็สามารถมาดูประโยคสำเร็จรูปที่จำเป็นจะต้องได้ใช้ในการเขียนอีเมล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ติดต่อสื่อสารธุรกิจครับ และถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ สามารถเรียนภาษาอังกฤษฟรีได้โดยคลิก >> สอนภาษาอังกฤษฟรี โดยเว็บ tonamorn.com สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษ จนถึงระดับสูง ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ฟรี มีการเพิ่มบทเรียนภาษาอังกฤษใหม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอครับ ถ้าเข้ามาเรื่อยๆ จะรู้ว่ามีเนื้อหาใหม่ตลอดครับ ช่วยกันแชร์ […]