ข้อสอบ TOEIC ฟรี พร้อมเฉลย

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ TOEIC พร้อมเฉลย

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC

การเตรียมตัวสอบ TOEIC

ข้อสอบ TOEIC แบ่งออกเป็น 7 parts
ข้อสอบ TOEIC เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของคนทำงาน ในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติ คะแนนที่ได้จากการสอบโทอิคจะเป็นตัวชี้วัดบุคคลคนนั้น ว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารกับคนอื่นในด้านธุรกิจ ด้านการค้า และด้านอุตสาหกรรมได้ดีมากน้อยเพียงใด โดยผลคะแนนสอบ TOEIC จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี

ข้อสอบ TOEIC มีจำนวนทั้งหมด 200 ข้อ และมีเวลาในการทำข้อสอบจำนวน 2 ชั่วโมง โดยข้อสอบ TOEIC จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ Listening section และ Reading

ดาวน์โหลดข้อสอบ TOEIC

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ