เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เมื่อมาถึงสนามบิน พร้อมคำแปลภาษาไทย ไวยากรณ์

EnglishConversationArrivalAtTheAirport
arrival at the airport

บทสนทนาภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลภาษาไทย และไวยากรณ์

เรื่อง: เมื่อมาถึงสนามบิน

Immigration officer: What is the purpose of your visit?
แปลว่า จุดมุ่งหมายของคุณ มาเพื่ออะไร

Somchai: I’m going to attend ABC State College.
แปลว่า ฉันจะเข้าเรียนที่วิทยาลัยเอบีซี

Immigration officer: Oh, yes. I see you have a student visa. How long do you plan to stay in the United States?
แปลว่า อ๋อใช่แล้ว ฉันเห็นคุณมีวีซ่านักเรียน คุณวางแผนจะอยู่ในสหรัฐนานแค่ไหน

Somchai: Ten months, then I will go to Thailand for vacation.
แปลว่า สิบเดือนครับ จากนั้นผมจะไปพักร้อนที่ประเทศไทย

Immigration officer: Here’s your passport, Have a nice stay.
แปลว่า นี่หนังสือเดินทางของคุณ พักให้สบาย

Somchai: Thank you. Do I go to customs now?
แปลว่า ขอบคุณ ฉันต้องไปศุลกากรเลยไหม

Immigration officer: First you must get your bags. Follow the signs saying “baggage claim.”
แปลว่า ก่อนอื่น คุณต้องไปรับกระเป๋าของคุณก่อน ไปตามบ้านที่เขียนว่า “รับสัมภาระ”
อธิบายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำแปล และไวยากรณ์

คำศัพท์: Purpose
คำแปล: จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

– The purpose of this meeting is to elect a new committee.
วัตถุประสงค์ของการประชุม คือเลือกคณะกรรมการใหม่

ภาษาอังกฤษ: to be going to
คำแปล: จะ
การใช้: ใช้คล้ายคำกริยา will (คลิกอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การใช้ will และ going to)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

– It’s going to rain soon.
ฝนกำลังจะตก

– I’m going to watch the news.
ฉันจะดูข่าว

 กดติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn
คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ!

เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน
 เรียนภาษาอังกฤษ
 เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี

ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคเด็ดเพียบ
ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอในการทำงาน & แชท
 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 คำศัพท์อาชีพ 108 พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
 การประสมคำ เทียบอักษร เทียบเสียง อังกฤษ-ไทย
 ส่วนประกอบของคำในประโยค (Part of speech)