เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

ประโยค ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธ ขอบคุณ ภาษาอังกฤษ ฟังเสียงเจ้าของภาษา

ประโยคขอความช่วยเหลือภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคการพูดแบบต่างๆ การตอบรับ และขอบคุณ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา

AskingForHelpEnglishConversationLearningPhrases
การขอความช่วยเหลือ สามารถพูดได้อย่างไรบ้าง ฟังเสียงเจ้าของภาษา พร้อมเลื่อนดูประโยคภาษาอังกฤษควบคู่กันไปครับ

การขอความช่วยเหลือ

Asking for help.

Could you…?
แปลว่า คุณช่วย…ได้ไหม

Would you please…?
แปลว่า คุณจะกรุณา…ได้ไหม

Would you mind..[verb-ing]..?
แปลว่า คุณจะว่าอะไรไหมถ้า…

Could you possibly…?
แปลว่า เป้นไปได้ไหมที่คุณจะ…

Okay, no problem.
แปลว่า ได้ ไม่มีปัญหา

Sure, I’d be glad to.
แปลว่า แน่นอน ฉันยินดี

Sorry, I’m kind of busy now.
แปลว่า ขอโทษทีนะ แต่ตอนนี้ฉันยุ่งอยู่

I’m sorry. I don’t have time right now.
แปลว่า ฉันขอโทษด้วย ตอนนี้ฉันไม่มีเวลา

Do you have a minute?
แปลว่า คุณมีเวลาสักนิดไหม

Can you spare a few minutes?
แปลว่า คุณช่วยสละเวลาสักหน่อยได้ไหม

Could you do me a favor?
แปลว่า คุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหม

Could I ask you a favor?
แปลว่า ฉันขอความช่วยเหลือคุณหน่อยได้ไหม

Can I ask you to…?
แปลว่า ฉันขอให้คุณ…ได้ไหม

I need some help if you have time.
แปลว่า ฉันอยากได้ความช่วยเหลือ ถ้าหากคุณมีเวลา

If you’re not busy I could use your help.
แปลว่า ถ้าคุณไม่ได้กำลังยุ่งอยู่ ฉันอยากจะขอความช่วยเหลือสักหน่อยสำนวนเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลืออื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ

การเกริ่นนำ ก่อนขอความช่วยเหลือ

Excuse me,

Pardon me,

Sorry to bother you, but…

การขอความช่วยเหลือ

เรียงจากสุภาพน้อย ไปสุภาพมาก

Can you open the door for me?

Will you hand me a pencil?

Would you turn on the air conditioner?

Could you help me with these boxes?

Would you please turn down the music?

Could you possibly give me a ride home?

Would you mind taking a picture for us?

Would you be so kind as to lend me your mobile?

หลังจากได้รับความช่วยเหลือ

Thanks for your help

Thank you so much.

Thanks, I really appreciate it.

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Excuse me, could you do me a favor?

Sure, what is it?

Could you help me move these tables?

I’d be glad to.

Thanks a lot.

 กดติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn
คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ!

เรียนภาษาอังกฤษฟรี ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงระดับสูง
คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ ทุกข้อสงสัยภาษาอังกฤษ ฟรี

แนะนำ ภาษาอังกฤษน่ารู้ คลิกอ่านได้เลย
 การเทียบอักษร เทียบเสียง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ช่วยได้มาก ในการอ่าน สะกด และเขียนคำต่างๆ เขียนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ)
 การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ (รวมประโยคเด็ด ไว้ใช้เขียน email ภาษาอังกฤษ ถึงไม่เก่งแกรมม่า ก็เขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้เหมือนมืออาชีพได้)
– การเขียน Résumé  ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ แบบย่อ (เรซูเม่) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน
 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องรู้ 1,000+ คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล และเสียงเจ้าของภาษา
– ตัวย่อภาษาอังกฤษ ในแชท ข้อความ
– คำศัพท์อาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 100+ อาชีพ
– ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักสับสน และใช้ผิด
– ศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร
– การบอกรสชาติอาหาร