เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

วิธีการใช้ can และ be able to ต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบ

การใช้ can และ [be] able to ในประโยคภาษาอังกฤษ

CanBeAbleToLearnEnglishGrammarOnlineFreeAjarnTonAmorn
เราใช้ can เพื่อบอกว่าใครสามารถทำอะไรได้ หรือ บางอย่างอาจจะเป็นไปได้

โครงสร้างประโยค
can + infinitive (กริยาไม่ผัน)
เช่น can do, can see,…

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– We can see the lake from our bedroom window.
= เราสามารถเห็นทะเลสาบได้จากหน้าต่างห้องนอนของพวกเรา

Can you speak any foreign languages?
= คุณสามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้ไหม

– I can come and see you tomorrow if you like.
= ฉันสามารถหาเธอได้พรุ่งนี้ ถ้าเธอต้องการ

รูปปฏิเสธของ can ก็คือ cannot *เขียนติดกันนะครับ
รูปย่อของ cannot คือ can’t

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’m afraid I can’t come to the party on Monday.
= ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถร่วมงานปาร์ตี้วันจันทร์ได้

การใช้ [be] able to สามารถใช้แทน can ได้ แต่ในการพูดทั่วไป นิยมใช้ can มากกว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Are you able to speak any foreign languages?
= คุณสามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้ไหม
= Can you speak any foreign languages?

ข้อควรระวัง

can มีเพียง 2 รูป คือ can และ could (ไม่มีช่องที่ 3) ดังนั้นในกรณีที่จำเป็นต้องใช้กริยาช่องที่ 3 จึงต้องใช้ [be] able to แทน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I can’t sleep.
เมื่อต้องการทำเป็น Present Perfect Tense (ที่ต้อง + v.3) สามารถทำได้ดังนี้
– I haven’t been able to sleep recently.
 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn
คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ!

เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน
 เรียนภาษาอังกฤษ
 เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี

แนะนำ ภาษาอังกฤษน่ารู้ คลิกอ่านได้เลย
 การเทียบอักษร เทียบเสียง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ช่วยได้มาก ในการอ่าน สะกด และเขียนคำต่างๆ เขียนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ)
 การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ (รวมประโยคเด็ด ไว้ใช้เขียน email ภาษาอังกฤษ ถึงไม่เก่งแกรมม่า ก็เขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้เหมือนมืออาชีพได้)
– การเขียน Résumé  ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ แบบย่อ (เรซูเม่) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน
 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องรู้ 1,000+ คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล และเสียงเจ้าของภาษา
– ตัวย่อภาษาอังกฤษ ในแชท ข้อความ
– คำศัพท์อาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 100+ อาชีพ
– ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักสับสน และใช้ผิด
– ศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร
– การบอกรสชาติอาหาร

คลิกอ่าน:
การใช้ will และ going to แตกต่างกันอย่างไร ใช้ให้ถูก
– so และ such ต่างกันอย่างไร วิธีการใช้ ตัวอย่างประโยค

การใช้ in, on, at แบบต่างๆ
การใช้ in, on, at กับเวลา
– การใช้ in, on, at กับสถานที่ ตอน 1
– การใช้ in, on, at กับสถานที่ ตอน 2