เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

การใช้ in on at กับ วัน เวลา เดือน ปี เทศกาล ใช้อย่างไร วิธีการใช้ ข้อควรระวัง

บทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้ จะพาไปเรียนเรื่อง การใช้ in, on, at ในการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ มาเรียนรู้กันครับ

PrepositionTimeInOnAtLearnEnglishGrammarOnlineเปรียบเทียบการใช้ in, on, at ในการบอกเวลา

He arrived at 9 o’clock.
= เขามาถึงตอน 9 โมง

He arrived on Monday.
= เขามาถึงวันจันทร์

He arrived in March.
= เขามาถึงเดือนมีนาคม

He arrived in 2015.
= เขามาถึงปี 2015

สรุปการใช้ in, on, at ในการบอกเวลา

ใช้ at กับเวลาต่างๆ เช่น

– at 8 o’clock
– at 11.20
– at lunchtime
– at sunset
– at midnight

ใช้ on กับวันและวันที่ เช่น

– on Wednesday
– on Wednesdays
– on 17 January 2016
– on Christmas day
– on my birthday

ใช้ in กับช่วงเวลาที่ค่อนข้างนาน อย่างเช่น เดือน ฤดู หรือปี เช่น

– in August
– in 2017
– in the 17th century
– in the past
– in the future
– in (the) winter
– in the 1990s
– in the Middle Ages

ข้อควรระวังในการใช้ in, on, at

เราไม่ใช้ in, on, at นำหน้าคำจำพวก last, next, this, every เช่น
– I’ll see you next Tuesday.
* ไม่ใช่ on next Tuesday
– We got married last January.

เราใช้ in a few minutes / in two months อะไรทำนองนี้ เพื่อแสดงถึงอนาคตข้างหน้า เช่น
– The train will be leaving in a few minutes.
= รถไฟจะออกในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า(นับจากนี้)

– They will be here in a moment.
– I’ll be back in a week.

เราอาจใช้ in… เพื่อบอกระยะเวลาที่เราใช้ในการทำอะไรบางอย่าง เช่น

– I learnt to drive in two weeks.
= ฉัน(ใช้ระยะเวลา)เรียนขับรถ 2 สัปดาห์

 แบบฝึกหัดการใช้ in on at กับเวลา
ทำเสร็จรู้คะแนนพร้อมเฉลยทันที

คลิกอ่าน >> การใช้ in on at กับสถานที่

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn
คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ!

เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน
 เรียนภาษาอังกฤษ
 เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี

แนะนำ ภาษาอังกฤษน่ารู้ คลิกอ่านได้เลย
 การเทียบอักษร เทียบเสียง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ช่วยได้มาก ในการอ่าน สะกด และเขียนคำต่างๆ เขียนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ)
 การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ (รวมประโยคเด็ด ไว้ใช้เขียน email ภาษาอังกฤษ ถึงไม่เก่งแกรมม่า ก็เขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้เหมือนมืออาชีพได้)
– การเขียน Résumé  ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ แบบย่อ (เรซูเม่) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน
 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องรู้ 1,000+ คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล และเสียงเจ้าของภาษา
– ตัวย่อภาษาอังกฤษ ในแชท ข้อความ
– คำศัพท์อาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 100+ อาชีพ
– ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักสับสน และใช้ผิด
– ศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร
– การบอกรสชาติอาหาร