เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

การใช้ much กับ many ต่างกันอย่างไร ในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล

การใช้ much และ many ในภาษาอังกฤษ ต่างกันอย่างไร
MuchManyLearnEnglishGrammar
การใช้ much และ many

ในภาษาอังกฤษ คำว่า much และ many มีความหมายเหมือนภาษาไทยว่า “มาก” แต่มีการใช้แตกต่างกัน คือ

– much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ (singular uncountable nouns)
– many ใช้กับคำนามนับได้ (plural nouns)

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– There are many students in my classroom.
= มีนักเรียนหลายคนในห้องเรียนของฉัน

– There are many books in his room.
= มีหนังสือหลายเล่มในห้องของเขา

– There are many kind of fruits in Thailand.
= มีผลไม้หลายชนิดในเมืองไทย

– There is much money in her purse.
= มีเงินเยอะในกระเป๋าของหล่อน

– I never eat much for breakfast.
= ฉันไม่เคยกินอาหารเช้ามาก

ตัวอย่างประโยคการใช้ much เพิ่มเติม

– I spend too much on clothes.
– I like her very much.
– It was pouring with rain but there wasn’t much wind.
– Isn’t there much food left?
– “Is there any wine left?” “Not much.”

A: Would you like some cheese?
B: Yes please but not too much.

ตัวอย่างประโยคการใช้ many เพิ่มเติม

– I don’t have many clothes.
– How many students are there in each class?
– How many eggs are in this cake?
– Were there many cars on the road?
– Do you think many people will come?
– Are there many campsites near you?

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn
คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ!

เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน
 เรียนภาษาอังกฤษ
 เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี

แนะนำ ภาษาอังกฤษน่ารู้ คลิกอ่านได้เลย
 การเทียบอักษร เทียบเสียง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ช่วยได้มาก ในการอ่าน สะกด และเขียนคำต่างๆ เขียนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ)
 การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ (รวมประโยคเด็ด ไว้ใช้เขียน email ภาษาอังกฤษ ถึงไม่เก่งแกรมม่า ก็เขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้เหมือนมืออาชีพได้)
– การเขียน Résumé  ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ แบบย่อ (เรซูเม่) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน
 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องรู้ 1,000+ คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล และเสียงเจ้าของภาษา
– ตัวย่อภาษาอังกฤษ ในแชท ข้อความ
– คำศัพท์อาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 100+ อาชีพ
– ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักสับสน และใช้ผิด
– ศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร
– การบอกรสชาติอาหาร