สรุปหลักการใช้ Present simple tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

Present simple tense
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Subject (ประธาน) + Verb (กริยา)

PresentSimpleTenseตัวอย่างการใช้ Present simple tense เช่น

มาร์คมีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่ แต่ตอนนี้เขากำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ เราสามารถบอกว่า

He is not driving a taxi.
= เขาไม่ได้กำลังขับรถแท็กซี่
(ประโยคนี้ใช้ Continuous เพื่อบอกสิ่งที่กำลังทำ หรือไม่ได้กำลังทำ ณ ขณะนั้น)

แต่เราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ Present Simple Tense ว่า

He drives a taxi.
= เขาขับแท็กซี่ (ขับแท็กซี่เป็นประจำ อาชีพของเขาคือขับรถแท็กซี่)

สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ (he, she, it) เมื่อใช้ใน Present simple คำกริยาจะต้องผันตามประธาน โดยการเติม s หรือ es เช่น

– I drive แต่ He drives
– I do แต่ She does
– I work แต่ It works

หลักการใช้ Present simple tense โดยทั่วไป

** ใช้ Present simple เพื่อพูดถึงสิ่งต่างๆ ทั่วไป เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา หรือเป็นประจำ ซ้ำๆ หรือเป็นสิ่งที่เป็นความจริง โดยไม่เน้นคำนึงว่ากำลังเกิดขึ้น ณ ขณะนั้นหรือไม่ เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– The earth goes round the sun.
แปลว่า โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์

** ใช้ Present simple เพื่อบอกว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างบ่อยเพียงใด

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I get up at 7 o’clock every morning.
แปลว่า ฉันตื่นนอนเจ็ดโมงทุกเช้า (ไม่ใช้ I am getting…)

อ่านต่อที่บทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง >> Tense

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ