การใช้ so และ such ใช้อย่างไร คำไหน ประโยคภาษาอังกฤษ วิธีการใช้ ตัวอย่าง

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก english Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การใช้ so กับ such: so และ such ในภาษาอังกฤษเป็นคำที่เน้นความหมายของ adjective หรือ adverb ให้ดูหนักแน่นมากยิ่งขึ้น มีวิธีการใช้อย่างไร มาเรียนรู้กันครับ

การใช้ so ในภาษาอังกฤษ

โครงสร้าง so + adjective/adverb เช่น
– so nice
– so quick
– so quickly
– so stupid

คลิกอ่านบทเรียนเกี่ยวกับ
 adjective
 adverb

การใช้ such ในภาษาอังกฤษ
โครงสร้าง such + noun เช่น
– such a story
– such people

อ่านบทเรียนเกี่ยวกับ
 noun

หรือโครงสร้าง such + adjective + noun เช่น
– such a stupid story
– such nice people

* ข้อควรระวัง เราวาง such หน้า a
ไม่พูดว่า a such

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ so และ such เพื่อเน้นความหมาย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ so

– I like Lukkade and Cris. They are so nice.
– The book was so good that I couldn’t put it down.

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ such

– I like Lukkade and Cris. They are such nice people.
– It was such a good book that I couldn’t put it down.

กรณีที่ใช้ so และ such เพื่อให้ความหมายประมาณว่า “มาก(แบบนี้)”

– I got up at 5 o’clock. I don’t usually get up so early.
= ฉันตื่นตี 5 ปกติฉันไม่ตื่นเช้ามากแบบนี้

– The house was so untidy. I’ve never seen such a mess.
= บ้านนั้นรกมาก ฉันไม่เคยเห็นอะไรรกรุงรังมากแบบนี้

 แบบฝึกหัดการใช้ so และ such

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ