เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

การใช้ so และ such ใช้อย่างไร คำไหน ประโยคภาษาอังกฤษ วิธีการใช้ ตัวอย่าง

การใช้ so กับ such: so และ such ในภาษาอังกฤษเป็นคำที่เน้นความหมายของ adjective หรือ adverb ให้ดูหนักแน่นมากยิ่งขึ้น มีวิธีการใช้อย่างไร มาเรียนรู้กันครับ

SoSuchLearnEnglishGrammarOnlineFreeAjarnTonAmorn
การใช้ so ในภาษาอังกฤษ

โครงสร้าง so + adjective/adverb เช่น
– so nice
– so quick
– so quickly
– so stupid

คลิกอ่านบทเรียนเกี่ยวกับ
 adjective
 adverb

การใช้ such ในภาษาอังกฤษ
โครงสร้าง such + noun เช่น
– such a story
– such people

คลิกอ่านบทเรียนเกี่ยวกับ
 noun

หรือโครงสร้าง such + adjective + noun เช่น
– such a stupid story
– such nice people

* ข้อควรระวัง เราวาง such หน้า a
ไม่พูดว่า a such

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ so และ such เพื่อเน้นความหมาย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ so

– I like Lukkade and Cris. They are so nice.
– The book was so good that I couldn’t put it down.ตัวอย่างประโยคที่ใช้ such

– I like Lukkade and Cris. They are such nice people.
– It was such a good book that I couldn’t put it down.

กรณีที่ใช้ so และ such เพื่อให้ความหมายประมาณว่า “มาก(แบบนี้)”

– I got up at 5 o’clock. I don’t usually get up so early.
= ฉันตื่นตี 5 ปกติฉันไม่ตื่นเช้ามากแบบนี้

– The house was so untidy. I’ve never seen such a mess.
= บ้านนั้นรกมาก ฉันไม่เคยเห็นอะไรรกรุงรังมากแบบนี้

 แบบฝึกหัดการใช้ so และ such

 กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/english.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn
คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ!

เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน
 เรียนภาษาอังกฤษ
 เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี

แนะนำ ภาษาอังกฤษน่ารู้ คลิกอ่านได้เลย
 การเทียบอักษร เทียบเสียง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ช่วยได้มาก ในการอ่าน สะกด และเขียนคำต่างๆ เขียนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ)
 การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ (รวมประโยคเด็ด ไว้ใช้เขียน email ภาษาอังกฤษ ถึงไม่เก่งแกรมม่า ก็เขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้เหมือนมืออาชีพได้)
– การเขียน Résumé  ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ แบบย่อ (เรซูเม่) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน
 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องรู้ 1,000+ คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล และเสียงเจ้าของภาษา
– ตัวย่อภาษาอังกฤษ ในแชท ข้อความ
– คำศัพท์อาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 100+ อาชีพ
– ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักสับสน และใช้ผิด
– ศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร
– การบอกรสชาติอาหาร