การใช้ still already yet ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล เปรียบเทียบ

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก english Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ still / already / yet

* การใช้ still ในภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนสามารถใช้ still แปลว่า ยังคง ในกรณีที่สถานการณ์หรือการกระทำยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าหยุดชะงัก

ตำแหน่งการวาง still
ผู้เรียนสามารถใส่ still ที่กลางประโยคคู่กับคำกริยาได้ครับ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ภาษาอังกฤษ: It’s 11 o’clock and Tony is still in bed.
แปลว่า: สิบเอ็ดโมงแล้วและโทนี่ก็ยังคงอยู่บนที่นอน

ภาษาอังกฤษ: When I went to bed, Tonamorn was still working.
แปลว่า: ตอนที่ฉันเข้านอน ต้นอมรยังคงทำงานอยู่

ภาษาอังกฤษ: Do you still want to go to the party or have you changed your mind?
แปลว่า: คุณยังคงอยากไปงานปาร์ตี้อยู่หรือว่าเปลี่ยนใจแล้ว

* การใช้ already ในภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนสามารถใช้ already แปลว่า แล้ว เพื่อบอกว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ได้คาดคิดเอาไว้

ตำแหน่งการวาง already
ผู้เรียนสามารถใส่ already ที่กลางประโยค

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ภาษาอังกฤษ: When is Tony going on holiday?
แปลว่า: โทนี่จะไปพักร้อนเมื่อไหร่นะ

เมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า

ภาษาอังกฤษ: He has already gone!
แปลว่า: เขาไปแล้ว!

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ: The concert had already begun by the time we arrived.
แปลว่า: คอนเสิร์ตได้เริ่มไปแล้ว ตอนที่พวกเราไปถึง

ภาษาอังกฤษ: The food is already on the table.
แปลว่า: อาหารอยู่บนโต๊ะแล้วนะ

* การใช้ yet ในภาษาอังกฤษ

ส่วนใหญ่เรามักจะใช้ yet แปลว่า ยัง ในประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เมื่อผู้พูดคาดคะเนว่า คงจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น

ตำแหน่งการวาง yet
ผู้เรียนสามารถใส่ yet ที่ท้ายประโยค

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ภาษาอังกฤษ: It’s 11 o’clock and Tony hasn’t got up yet.
แปลว่า: สิบเอ็ดโมงแล้วโทนี่ยังไม่ตื่นนอนเลย

ภาษาอังกฤษ: I’m hungry. Is lunch ready yet?
แปลว่า: ฉันหิว อาหารกลางวันเสร็จหรือยัง

* เปรียบเทียบการใช้ still และ yet

หากผู้เรียนภาษาอังกฤษสับสนการใช้ 2 คำนี้ ลองเรียนรู้จากตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ดูครับ

ภาษาอังกฤษ: Is it still raining?
แปลว่า: ฝนยังคงตกอยู่หรอ

ภาษาอังกฤษ: Has it stopped raining yet?
แปลว่า: ฝนหยุดตกหรือยัง

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ