เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

การใช้ Verb to be ใช้ตอนไหน รูปเต็ม รูปย่อ การทำประโยคคำถาม ปฏิเสธ

Verb to be มีรายละเอียดการใช้มากมาย แต่ก่อนที่จะลงลึก ขออธิบายคร่าวๆ ให้มองภาพรวมของ Verb to be ออกก่อนนะครับ ซึ่ง Verb to be = กริยาที่แปลว่า เป็น, อยู่, คือ ประกอบด้วย is, am, are (ใช้กับปัจจุบัน) / was, were (ใช้กับอดีต) / been (มักใช้ใน Perfect Tense) แล้วก็ยังมี being และ be อีกด้วย แต่ก่อนอื่นมาเรียนรู้การใช้ V. to be เบื้องต้นกันก่อนครับ
VerbToBeIorIamLearnEnglish
Verb to be ใช้ตอนไหน

ขอพูดถึงการใช้โดยส่วนใหญ่ ที่ใช้บ่อยๆ ก่อนนะครับ จะได้ไม่ตกใจและ งง ตั้งแต่เริ่ม (รายละเอียดอื่นๆ อ่านได้ที่หน้าสารบัญ คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ)

ในภาษาอังกฤษ มักใช้ V. to be กับประโยคต่อไปนี้

*มีคำนาม เช่น
I am a student.
We are students.
He is a teacher.
They are teachers.
เรียนเพิ่มคลิก >> คำนาม

*มีคำคุณศัพท์ เช่น
I am hungry.
We are hungry.
He is hungry.
เรียนเพิ่มคลิก >> คำคุณศัพท์

*กำลัง(อยู่ในช่วง)กระทำ หรือ Continuous Tense เช่น
I am sitting.
We are sitting.
He is sitting.
เรียนเพิ่มคลิก >> Tense

*ประธานถูกกระทำ หรือ Passive Voice เช่น
He was hit by the ball.
เรียนเพิ่มคลิก >> Passive Voice

วิธีการใช้ Verb to be กับสรรพนามบุรุษต่างๆ มีดังนี้

สรรพนามบุรุษที่ 1 [ผู้พูด]
เอกพจน์ = I am
พหูพจน์ = We are

เขียนเป็นรูปย่อได้ดังนี้
I’m
We’re

สรรพนามบุรุษที่ 2 [ผู้ฟัง]
เอกพจน์ = You are (คุณ)
พหูพจน์ = You are (พวกคุณ)

เขียนเป็นรูปย่อได้ดังนี้
You’re

สรรพนามบุรุษที่ 3 [ผู้ที่เรากล่าวถึง]
เอกพจน์ = He is
เอกพจน์ = She is
เอกพจน์ = It is
พหูพจน์ = They are

เขียนเป็นรูปย่อได้ดังนี้
He’s
She’s
It’s
They’reVerb to be เมื่อเป็นอดีต

จะใช้ was, were โดยเปลี่ยน is, am เป็น was และเปลี่ยน are เป็น were ดังนี้

* เปลี่ยน is เป็น was
He is เป็น He was
She is เป็น She was
It is เป็น It was

* เปลี่ยน am เป็น was
I am เป็น I was

* เปลี่ยน are เป็น were
You are เป็น You were
We are เป็น We were
They are เป็น They were

คลิกอ่านเพิ่ม >> Tense ในภาษาอังกฤษ เพื่อบอกเวลา อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต และอารมณ์ความรู้สึก

การสร้างประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้กริยา be (Verb to be)

มีวิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษดังนี้

ประโยคบอกเล่าภาษาอังกฤษ
He is here.
= เขาอยู่ที่นี่

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ
Is he here?
= เขาอยู่ที่นี่ไหม

ประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ
He is not here
= เขาไม่อยู่ที่นี่

หลักไวยากรณ์ การสร้างประโยคคำถามและปฏิเสธ ด้วย Verb to be

1. ประโยคที่มี Verb to be อยู่แล้ว เปลี่ยนเป็นประโยคคำถามโดยนำ Verb to be มาไว้หน้าประโยคได้เลย เช่น
He is happy.
เปลี่ยนเป็นคำถาม = Is he happy?

He was sick.
เปลี่ยนเป็นคำถาม = Was he sick?

2. ประโยคที่มี Verb to be อยู่แล้ว เปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธโดยเติม not หลัง Verb to be ได้เลย เช่น
He is happy.
เปลี่ยนเป็นปฏิเสธ = He is not happy.
การเขียนรูปย่อ คือ He isn’t happy.

He was sick.
เปลี่ยนเป็นปฏิเสธ = He was not sick.
การเขียนรูปย่อ คือ He wasn’t sick.

หมายเหตุ ในกรณีที่ประโยคนั้น เป็น Perfect Tense ให้ใช้ Verb to have ขึ้นต้นประโยคคำถาม (ไม่ใช้ Been ขึ้นต้นประโยค) เช่น
He has been sick.
เปลี่ยนเป็นคำถาม = Has he been sick?
เปลี่ยนเป็นปฏิเสธ = He has not been sick. (ย่อเป็น He hasn’t been sick.)

สำหรับการใช้แบบละเอียด และวิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษแบบต่างๆ จะอธิบายในบทต่อไป และสามารถดูได้ที่หน้าสารบัญ >> เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี

 กดติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn
คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ!

เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน
 เรียนภาษาอังกฤษ
 เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี

แนะนำ ภาษาอังกฤษน่ารู้ คลิกอ่านได้เลย
 การเทียบอักษร เทียบเสียง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ช่วยได้มาก ในการอ่าน สะกด และเขียนคำต่างๆ เขียนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ)
 การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ (รวมประโยคเด็ด ไว้ใช้เขียน email ภาษาอังกฤษ ถึงไม่เก่งแกรมม่า ก็เขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้เหมือนมืออาชีพได้)
– การเขียน Résumé  ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ แบบย่อ (เรซูเม่) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน
 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องรู้ 1,000+ คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล และเสียงเจ้าของภาษา
– ตัวย่อภาษาอังกฤษ ในแชท ข้อความ
– คำศัพท์อาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 100+ อาชีพ
– ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักสับสน และใช้ผิด
– ศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร
– การบอกรสชาติอาหาร