การใช้ will และ going to ต่างกันอย่างไร เลือกใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยค ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ will และ going to ในความหมายว่า “จะ”

WillGoingToLearnEnglishGramarOnlineFreeAjarnTonAmorn
เราใช้ will และ going to เพื่อบอกการกระทำในอนาคต พิจารณาความแตกต่างระหว่าง will และ going to ในภาษาอังกฤษ

การใช้ will

เราใช้ will เมื่อคิดว่าจะทำอะไรบางอย่าง ในขณะที่กำลังพูดหรือทำอะไรอยู่ โดยที่ไม่ได้คิดไตร่ตรองมาก่อนหน้านั้น คือเป็นความคิดที่อยู่ๆ ก็คิดว่าจะทำ แล้วพูดออกมา โดยใช้ will

การใช้ going to

เราใช้ going to เมื่อได้คิดหรือตัดสินใจแล้ว ว่าจะทำอะไรบางอย่าง ซึ่งมีความแน่นอนมากกว่าการใช้ will เพราะเป็นการบอกว่าจะทำ โดยผ่านการคิด พิจารณา และตัดสินใจแล้ว

ตัวอย่างสถานการณ์ ประโยคภาษาอังกฤษ

Peter phoned while you were out.
= ปีเตอร์โทรมาตอนที่คุณไม่อยู่

เราก็ตอบไปทันทีว่า
– OK, I will phone him back.
= โอเค ฉันจะโทรกลับ

แต่พอเวลาผ่านไป แล้วเพื่อนเตือนว่าโทรกลับหาปีเตอร์หรือยัง เขาโทรมาหาคุณนะ แล้วเรากำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทร (หรือจะโทรแน่นอน ในอีกไม่นาน) เราก็พูดว่า

– I’m going to call him back.

ตัวอย่างสถานการณ์ ประโยคภาษาอังกฤษที่ 2

– Jenny is in hospital
= เจนนี่อยู่โรงพยาบาล

ถ้าเราได้ยินครั้งแรก แล้วคิดว่าเราจะไปเยี่ยม เราอาจพูดออกมาว่า

– I will go and visit her.
= ฉันจะไปเยี่ยมหล่อน

แต่ถ้าเราคิด และตัดสินใจได้แล้วว่าจะไปวันไหน เมื่อไหร่ ก็พูดว่า

– I’m going to visit her tomorrow.
= ฉันจะไปเยี่ยมหล่อนพรุ่งนี้

บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องคิดหนักว่าจะใช้ will หรือ going to เพราะบางทีความหมายก็แทบจะไม่ต่างกันครับ เช่น

– I think the weather will be nice later.
– I think the weather is going to be nice later.

แต่ถ้าเรารู้หรือเห็นว่าเหตุการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้น เราก็สามารถใช้โครงสร้างประโยค “something is going to happen” ได้ครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

ถ้าเราเห็นก้อนเมฆดำๆ บนท้องฟ้า ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่ฝนจะตกแน่ๆ เราก็สามารถพูดว่า
– It’s going to rain.

หรือถ้าเริ่มปวดหัว เจ็บคอ ปวดเมื่อยเนื้อตัว เหมือนจะไม่สบายแน่ๆ เราก็อาจพูดได้ว่า
– I’m going to be sick.

แต่สำหรับบางเหตุการณ์ เราก็ควรใช้ will ในประโยค เพราะจะดูเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากเราไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเกิดแบบนั้นขึ้นจริงๆ หรือไม่ เป็นเพียงแค่การคิดของเรา ว่าน่าจะเป็นแบบนั้น เพราะอาจมีบุคคลอื่นเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ เช่น

ถ้าเราคิดว่าใครจะมาถึงตอนไหน เราก็ใช้ will ดีกว่าครับ
– He will probably arrive at about 9 o’clock.
= เขาน่าจะมาถึงประมาณ 9 โมง

– I think Tony will like the present we bought for him.
= ฉันคิดว่าโทนี่คงจะชอบของขวัญที่พวกเราซื้อให้เขา

คลิกอ่าน:
 so และ such ต่างกันอย่างไร วิธีการใช้ ตัวอย่างประโยค

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ