ใช้ I หรือ me ถึงจะถูก ต้องใช้อะไรกันแน่!

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก english Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

ใช้ I หรือ me

เนื่องจากภาษามีการเปลี่ยงแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนภาษาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผู้เรียนภาษาอังกฤษ ควรเรียนรู้และใช้ภาษานั้นๆ อิงตามหลักมาตรฐานของภาษานั้นๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (โดยมีการใช้แบบทางการ และไม่ทางการ)

กรณีนี้มีการถกเถียงกันมาก ว่าเมื่อกล่าวถึง “ฉัน” โดยที่ไม่ได้ขึ้นต้นประโยคเป็นประธาน จะใช้อะไรกันแน่ ดังนั้นหลักที่เราควรจะยึดถือ คือมาตรฐานสากลที่เป็นปัจจุบัน โดยอาจยึดตามพจนานุกรม หรือประกาศการใช้ของภาษานั้นๆ ที่ปรับปรุงเป็นฉบับล่าสุด โดยกรณีนี้ ผมยกมาให้อ่านกันครับ

We use I and me to refer to the speaker or writer. I is the subject form and me is the object form:
= เราใช้ I และ me เพื่อเอ่ยถึงผู้พูด หรือผู้เขียน โดยใช้ I ในรูปของประธาน และ me ในรูปของ กรรม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I can’t come on Friday. I’m working.

I am writing to apply for the position of …

Helen asked me to get some milk.

It’s me. Can you open the door? I haven’t got my key.
(It is I. is not often used. It is very formal.)
(มักจะไม่ใช้ It is I)

Spoken English:
ในภาษาพูด

We sometimes hear me used as a subject in informal speaking after another subject + and:
= บางครั้งเราอาจได้ยินคำว่า me ใช้ในรูปของประธาน ในการพูดแบบไม่เป็นทางการ โดยตามหลังประธานตัวอื่น แล้วต่อด้วย and เช่น

My friends and me went on holiday to a little town on the south coast.
หรือ Me and my friends went on holiday …

แต่ทว่า
My friends and I went … is considered to be more correct.
= My friends and I went … เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่า

We sometimes use us to refer to me in informal speaking:
บางครั้งเราก็ใช้ us แทน me ในการพูดแบบไม่เป็นทางการ

Pass us an orange, will you?

อ้างอิงจากพจนานุกรม cambridge สหราชอาณาจักร
14 กรกฎาคม 2559

คลิกอ่านต่อ  การใช้คำสรรพนาม

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ