เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

คำที่ความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ต่างกัน Synonym

ในหัวข้อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดย tonamorn.com หน้านี้ เราจะพูดถึง Synonym (ซิน’นะนิม) คือ คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน แต่ใช้ต่างกัน โดยจะเริ่มรวบรวมจากคำที่ใช้บ่อย ซึ่งมักพบเจอในชีวิตประจำวันและข้อสอบครับ

SynonymVocabulary

คำศัพท์กลุ่มที่ 1.
price, value, cost

price (พไรซ) = ราคา [เน้นที่จำนวนเงิน]
– The car is priced at ฿955,000.
– The price of oil has risen sharply.
– The price of PCs has fallen recently.

value (แฝล-ยู) = มูลค่า, มีราคา, มีคุณค่า
– What is the value of the prize?
– The value of the dollar fell against the mark and the yen yesterday.
– I value his friendship more than I can ever say.

cost (ค็อซท) = ราคา [เน้นที่ตัวสินค้า]
– How much does this book cost?
– It costs ฿320.
– It costs a lot to buy a house in this part of Bangkok.

คำศัพท์กลุ่มที่ 2.
say, speak, talk

say (เซ) = บอก, กล่าว, พูด
– Did she say why she left so early?
– What did they say about the house?
– Tony never forgets to say “Please” and “Thank you”.

speak (ซพีค) = พูด, บรรยาย
– Sarah speaks with an American accent.
– Can I speak with Amorn please? (US)
– Can I speak to Amorn please? (UK)

talk (ทอค) = เจรจา, พูด
– You’re not allowed to talk during the exam.
– She talks to her mother on the phone every week.
– My little boy has just started to talk.

คำศัพท์กลุ่มที่ 3.
A little, Little

A little ตามด้วย นามนับไม่ได้
= some, a small amount
มีบ้าง เล็กน้อย

– I drank some tea and ate a little bread.
– He smiled just a little.
– Her hands were shaking a little.

Little ตามด้วย นามนับไม่ได้
= not much / almost nothing
ไม่มาก แทบจะไม่มี

– They had little money to spend.
– He slept very little that night.
– She has little choice.

คำศัพท์กลุ่มที่ 4.
Accept, Agree

Accept (แอ็คเซพท-) = ยอมตกลง, ยอมรับ
– Do you accept credit cards?
– She is too proud to accept any help.
– I’ve just accepted an invitation to the opening-night party.

Agree (อักรี-) = เห็นพ้อง, ปรองดอง, ยินยอม
– I agree with you on this issue.
– I agree that he should be invited.
– Gaga and I never seem to agree.

คำศัพท์กลุ่มที่ 5.
Afraid, Fear

Afraid (อัฟเรด-) = กลัว, เกรง
– I’ve always been afraid of flying/heights/spiders.
– She’s afraid of being attacked
– I’m afraid you’ve completely misunderstood the question.

Fear (เฟีย) = เกรงกลัว, เกรงขาม
– I have a fear of heights.
– The cab driver was going so fast, I feared for our safety.
– The boy showed no fear.

เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn
คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ!

แนะนำ :
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องรู้ 1,000+ คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล และเสียงเจ้าของภาษา
tonamorn.com/vocabulary

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักสับสน และใช้ผิด
tonamorn.com/vocabulary/confused

เรื่องน่ารู้ คลิกอ่านได้เลย:
ศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร
การบอกรสชาติอาหาร