การเขียน เรซูเม่ ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ Resume แบบประวัติย่อ

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คนส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นการสมัครงาน และการเขียนประวัติย่อหรือประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษแนบเอกสารตอนสมัครงานก็คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้จะพูดถึง Résumé (a short statement of the important details of something) ตัวอย่างการเขียน Résumé (เรซูเม่) ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษแบบย่อ แนวคิดการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้งาน พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

เรามารู้จักกับส่วนต่างๆ ที่ควรมี บนเรซูเม่ หรือประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษของเรากันก่อนครับ ซึ่งการเขียน résumé ภาษาอังกฤษ เพียงแค่นำเสนอตัวเองอย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมาก็เพียงพอแล้วครับ

ข้อมูลส่วนตัว

เขียนชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ บอกวัตถุประสงค์ ที่ต้องการสมัครงาน ที่ด้านบนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ เช่น

Objective

* I am seeking a company where I can use my experience and education to help the company meet and surpass its goals.
= ฉันกำลังมองหาบริษัทที่ฉันสามารถใช้ประสบการณ์และความรู้ที่มี เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุและก้าวข้ามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คำศัพท์ที่น่าสนใจ สำหรับการเขียนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ

experience (อิคซฺเพีย’เรียนซฺ) = ประสบการณ์
education (เอดจุเค,’เชิน) /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/ = การศึกษา
surpass (เซอพาส’) = เลย, ล้ำ, เหนือกว่า, ดีกว่า
goal (โกล) = เป้าหมาย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษอื่นๆ สำหรับเขียนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ

* I want to excel in this field with hard work, perseverance and dedication.
= ฉันต้องการพัฒนาในสายงานนี้ให้เป็นเลิศ ด้วยการทำงานอย่างอุทิศตน มุ่งมั่นอุตสาหะ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
excel (อิคเซล’) = ดีกว่า, เก่งกว่า, เหนือกว่า
field (ฟีลดฺ) = วงการ, ขอบเขต, แผนก
perseverance (เพอซะเวียเรินซฺ) = ความอุตสาหะ,ความมุมานะบากบั่น
dedication (เดดดิเค’เชิน) = การอุทิศ

* To work as a marketing manager, utilizing my leadership and marketing skills.

คุณสมบัติ และความสามารถที่เด่นชัด

ส่วนนี้ให้คุณแสดงคุณสมบัติเด่นของคุณให้ทางผู้สมัครรับทราบ ให้เห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ ที่ต้องการสมัครงาน อาจอ้างอิงประกาศนียบัตรต่างๆ หรือใบรับรองการอบรม หรือสิ่งแสดงความสำเร็จอื่นๆ ที่คุณมี เช่น

Summary of Qualifications

* Strong verbal and personal communication skills.
* Over 20 years of in-depth experience in the interior design industry.

ประสบการณ์การทำงาน

เขียนประสบการณ์การทำงาน โดยเรียงลำดับเริ่มจากประสบการณ์การทำงานปัจจุบันล่าสุดไปอดีต โดยมักจะใส่ตำแหน่งงานที่ทำก่อน แล้วตามด้วยชื่อบริษํท ที่ตั้งที่ทำงาน และเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ทำ

ข้อควรระวัง
เวลาพูดถึงประสบการณ์ในการเขียนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ ไม่ควรใช้ประธานในประโยค แต่ควรเริ่มประโยคด้วยคำกริยา หรือคำที่แสดงความสามารถหรือประสบการณ์ อาจใช้ตัวเลขประกอบ เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จให้เห้นชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น

Professional Experience
August 2012 – Present
Marketing Manager
Siam Center Retail Group – Silom, Bangkok
* Boosted revenue by 28% during four-year tenure.
* Cut department’s expenditures by 18%

ประวัติการศึกษาภาษาอังกฤษ

บอกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา โดยไล่ระดับการศึกษาสูงสุดที่มีเรียงลงไป เริ่มจากชื่อปีที่เข้าเรียน สถาบันการศึกษา สาขา และวุฒิการศึกษาที่ได้รับ เช่น
June 2012 to May 2016
Kasetsart University – Bangkhen, Bangkok
Bachelor of Arts: Marketing

บุคคลอ้างอิง

เพื่อรับรองความสามารถหรือคุณสมบัติที่กล่าวถึงบนแบบประวัติย่อ หรือประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ ควรใส่ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง คือ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ และอาจระบุที่ทำงานหรือที่อยู่ด้วย

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
 เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด พร้อมคลิปสอน
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ
คําคมความรักภาษาอังกฤษ
 ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
สัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ