ติว GAT Eng ข้อสอบ แกท อังกฤษ

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

รวมสรุปเนื้อหา และติว GAT ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ GAT คืออะไร มาทำความรู้จัก GAT English กัน

GAT ย่อมาจาก General Aptitude Test คือข้อสอบวัดความรู้ความถนัดทั่วไป ซึ่งเป็นข้อสอบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ NIETS โดยข้อสอบความถนัดทั่วไป GAT มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ร้อยละ 50
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ร้อยละ 50

สรุปเนื้อหา แบบฝึกหัด ข้อสอบแกท

สำนวนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา GAT (English) ที่ควรรู้ เพื่อสอบแกท ภาษาอังกฤษ

คลิกอ่านบทเรียน ติว GAT ได้เลย
ติวศัพท์ GAT
 รากศัพท์ Root
 Prefix
 Suffix
 สำนวนสำหรับสอบ GAT
 idiom
 คำที่มักสับสน confused words
 ไวยากรณ์สอบอ่าน สอบเขียน
 GAT Eng: Speaking
 GAT Eng: Writing

 

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ