ติว GAT Eng ข้อสอบ แกท อังกฤษ

รวมสรุปเนื้อหา และติว GAT ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ GAT คืออะไร มาทำความรู้จัก GAT English กัน

GAT ย่อมาจาก General Aptitude Test คือข้อสอบวัดความรู้ความถนัดทั่วไป ซึ่งเป็นข้อสอบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ NIETS โดยข้อสอบความถนัดทั่วไป GAT มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ร้อยละ 50
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ร้อยละ 50

สรุปเนื้อหา แบบฝึกหัด ข้อสอบแกท

สำนวนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา GAT (English) ที่ควรรู้ เพื่อสอบแกท ภาษาอังกฤษ

คลิกอ่านบทเรียน ติว GAT ได้เลย
ติวศัพท์ GAT
 รากศัพท์ Root
 Prefix
 Suffix
 สำนวนสำหรับสอบ GAT
 idiom
 คำที่มักสับสน confused words
 ไวยากรณ์สอบอ่าน สอบเขียน
 GAT Eng: Speaking
 GAT Eng: Writing