รับสอนภาษาอังกฤษ

Home/รับสอนภาษาอังกฤษ

รับสอนภาษาอังกฤษ สอนสด-เรียนสด กับ อาจารย์ต้นอมร
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้ครบทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านภาษาอังกฤษ การฟังภาษาอังกฤษ การพูดภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ โดยผู้เรียนภาษาอังกฤษจะสามารถนำความรู้ที่เรียน ไปใช้สำหรับการสอบต่างๆ และการใช้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับสถานศึกษา
รับสอนภาษาอังกฤษ บรรยายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นต่างๆ สรุปเนื้อหาเข้มข้นสำหรับเตรียมตัวสอบ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมไปถึงเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

รับอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานบริษัท
เหมาะสำหรับพนักงานบริษัทที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการทำงานและติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานภายในองค์กร หรือติดต่อระหว่างองค์กร ระหว่างบริษัทต่างๆ รูปแบบการใช้ภาษา ระดับของภาษา ความสุภาพที่เหมาะสม การเลือกใช้ถ้อยคำสำหรับสถานการณ์ต่างๆ การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ การโต้ตอบอีเมลภาษาอังกฤษ การเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ

รับสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น TOEIC (โทอิค)

รับสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น GAT ภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียดที่ >> หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ

รับสอนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว เรียนเดี่ยว กลุ่มย่อย อบรมภาษาอังกฤษ สถานศึกษา บริษัท องค์กร

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้