เรียนภาษาอังกฤษ สอนสดโดย อาจารย์ต้นอมร

การศึกษาผู้สอน

  • ปริญญาโท ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
    Master of Arts (English for International Communication), Kasetsart University (Bangkhen Campus)
  • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
    Faculty of Humanities, Kasetsart University (Bangkhen Campus)

เรียนภาษาอังกฤษแบบเห็นผลจริง นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

รับสอนภาษาอังกฤษทุกระดับ เพื่อสอบ เพื่อทำงาน หรือภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

  • รับงานบรรยาย ติวภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ทุกระดับ ณ สถานศึกษาต่างๆ
  • รับงานบรรยาย อบรมภาษาอังกฤษ ให้กับบริษัท องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  • รับสอนภาษาอังกฤษ ติวตัวต่อตัว สอนสด เดี่ยว กลุ่ม ฯ

สามารถเรียนเดี่ยว / คู่ / กลุ่มย่อย แต่ต้องผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ของผู้เรียน ว่าสามารถเรียนร่วมกันได้

ในกรณีเรียนเดี่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดห้องเรียน (ถ้าต้องการเปิดห้องเรียน คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

สถานที่เรียน ในกรณีเรียนเดี่ยว

– บริเวณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
– เซ็นทรัลลาดพร้าว
– เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
– ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ขั้นตอนและกติกาการสมัครเรียน

รับสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานเริ่มชั่วโมงละ 500 บาท เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (รวม 1,000 บาท มีเอกสารประกอบการเรียนให้)

หากเรียน 2 คน จะเป็นครั้งละ 600 บาท/คน (เรียน 2 ชั่วโมง)

ผู้เรียนทำการเลือกวันและเวลาเรียนเองได้ตามสะดวก จากนั้นโทร.สอบถามตารางสอนว่ายังว่างอยู่หรือไม่

*หมายเหตุ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษ วันเสาร์ และ อาทิตย์

วันเสาร์ และอาทิตย์เริ่มชั่วโมงละ 600 บาท เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (รวม 1,200 บาท มีเอกสารประกอบการเรียนให้)

หากเรียน 2 คน จะเป็นครั้งละ 800 บาท/คน (เรียน 2 ชั่วโมง)

เงิดมัดจำ สำหรับจองวันและเวลาเรียน

โอนล่วงหน้า 1 ครั้ง ครั้งเดียว (เช่น 1,000 บาท ในกรณีเรียนเดี่ยววันธรรมดา) ก่อนเริ่มเรียน และหากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และไม่ให้ขาดเรียนเกิน 14 วัน ถ้าหากไม่เป็นตามนี้ ขอยึดเงินมัดจำทั้งหมด และหากต้องการเรียนต่อ ต้องทำการโอนเงินมัดจำใหม่ และยึดตามกติกาเดิม

การรับเงินมัดจำคืน

ได้คืนโดยหักลบเป็นค่าเรียนครั้งสุดท้าย (ครั้งสุดท้ายที่เรียนไม่ต้องชำระเงิน เพราะจะหักจากเงินมัดจำ) โดยต้องแจ้งยกเลิกเรียนล่วงหน้า 1 เดือน เช่น ต้องการเลิกเรียนสิ้นเดือน ก.พ. ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสิ้นเดือน ม.ค. ครับ

เงื่อนไขการเรียนสำหรับองค์กร

– แจ้งตารางเรียนสำหรับเดือนถัดไป ก่อนวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน

– ชำระค่าเรียนแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 60% ของราคาเต็ม (หลังหักภาษี)

– การแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน / เวลาเรียน ต้องกระทำก่อนเวลาเรียนเดิมอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

– งดเรียนได้ไม่เกิน 20% ของตารางเรียนต่อเดือน

สอบถามตารางเรียน หมายเลขบัญชี ติดต่อเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต้นอมร

(* กรุณาอ่านรายละเอียดด้านบนให้ครบก่อนโทร.)

งานบรรยาย และติวภาษาอังกฤษ

สอนภาษาอังกฤษ ณ สถานศึกษา และบริษัทองค์กรต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ (เช่น ติวสอบ หรือการใช้ภาษาอังกฤษหัวข้อต่างๆ)

เรียนตัวต่อตัว

เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว เริ่มต้นที่ ชั่วโมงละ 500 บาท เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (ฟรี เอกสารประกอบการเรียน)
สำหรับการเรียนนอกสถานที่ สะดวกเป็นบริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, สายไหม, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และบริเวณใกล้เคียง

ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา

หลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกระดับ ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน และต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่อย่างถูกต้อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เพิ่มเกรดวิชาภาษาอังกฤษ เตรียมสอบภาษาอังกฤษ สอบแข่งขัน สอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง สอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง ฯลฯ

ภาษาอังกฤษ สำหรับคนทำงาน

ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อการทำงานในบริษัท การติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ กับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร การแปลเอกสาร แปลจดหมาย email แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

ติวสอบโทอิค (TOEIC)

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบโทอิค (TOEIC) ปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง รู้ลึก รู้จริง และเทคนิคการทำข้อสอบ เด็ดๆ มากมาย

 ทุกหลักสูตร ฟรี !! เอกสารประกอบการเรียน หลักสูตรเข้มข้น ที่คัดสรรโดยอาจารย์ต้นอมร รับประกัน เก่งขึ้นแน่นอน !!

แชร์เลย