เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

Home/เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองในปัจจุบัน

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองสามารถทำได้ไม่ยากครับในยุคนี้ เพราะมีสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากมายให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง หนังสือภาษาอังกฤษต่างๆ หนังสือตำราไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่หาได้ง่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าตาสีสันสวยงาม บางครั้งทำออกมาในรูปแบบการ์ตูนน่าอ่านมาก จึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่สนใจการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจะเริ่มต้นหาความรู้ให้กับตนเอง

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนั่นก็คือพจนานุกรมภาษาอังกฤษ หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Dictionary เพราะในดิกชันนารีนี้จะช่วยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายของคำศัพท์ จะสามารถบอกผู้เรียนได้ว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละคำนั้นจะให้ความหมายได้อย่างไรบ้าง สามารถแปลโดยให้ความหมายไปในทิศทางไหน มีหน้าที่ของคำหรือ part of speech เป็นอะไรได้บ้าง คําศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำสามารถมีหน้าที่ของคำหรือ part of speech ได้มากกว่า 1 อย่าง เช่นคำว่า fast ที่โดยส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่า แปลว่าเร็ว แต่เมื่อเป็นคำกริยา จะแปลว่าการทำการอดอาหาร หรือเมื่อทำหน้าที่เป็นคำนาม ก็จะให้ความหมายว่าการอดอาหาร ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เพราะถ้าหากผู้เรียนภาษาอังกฤษไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องครบถ้วน ก็จะทำให้ไม่สามารถแปลประโยคนั้นได้ใจความ รู้สึกว่าแปลแล้วไม่เข้าใจ รู้สึกว่าตัวเองแปลไม่ได้ ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะอาจจะคิดว่าตัวเองเข้าใจความหมายของคำศัพท์นั้นแล้ว แต่ในความเป็นจริงคือกำลังรู้ในความหมายอื่นที่ไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของมัน ดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำคือเปิด dictionary เพื่อดูหน้าที่ของคำหรือ part of speech ให้ดี และดูความหมายของมันว่าสามารถที่จะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าอะไรบ้าง ตำแหน่งของคำที่อยู่ ณ ตอนนั้น มันทำหน้าที่คำเป็นอะไร มันเป็นคำนามหรือว่าเป็นกริยา และควรที่จะต้องแปลว่าอะไร

การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษหรือดิกชันนารีนั้น นอกจากจะทำให้ทราบความหมายของคำศัพท์แล้ว สิ่งสำคัญมากในการเปิดค้นหาคำศัพท์แต่ละครั้ง ไม่ใช่เพื่อหาความหมายเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดู part of speech หรือหน้าที่ของคำศัพท์นั้นๆ ดูการออกเสียงคำศัพท์นั้นว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละคำต้องออกเสียงว่าอย่างไร เพราะถ้าหากออกเสียงผิดก็จะทำให้สื่อสารผิดพลาดได้ และผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองควรที่จะต้องมีดิกชันนารีที่เป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นอังกฤษ เพราะว่าจะมีตัวอย่างประโยคประกอบ ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถที่จะดูตัวอย่างประโยคที่ถูกต้องของเจ้าของภาษา การนำคำศัพท์แต่ละคำไปใช้เข้าประโยคได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมชาติและเหมือนเจ้าของภาษา ซึ่งถือว่าดิกชันนารีเป็นครูที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

เมื่อมีเครื่องมือสำคัญสำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแล้ว สิ่งถัดมาคือสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดีๆ ที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย สำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ซึ่งขณะนี้ที่อ่านบทความนี้อยู่ แสดงว่าพร้อมแล้วที่จะเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ถ้าพร้อมแล้วที่จะ “เรียนภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง”
คลิกดูบทเรียนเลย >> เรียนภาษาอังกฤษ

แชร์เลย