ยาที่ควรมีติดบ้าน ยาสามัญประจำบ้าน

ยาที่ควรมีไว้ประจำบ้าน ยาสามัญประจำบ้าน 1. ยาแก้ปวดลดไข้ โดยหลักเบื้องต้น คนทั่วไปมักมีอาการเริ่มแรกของอาการเจ็บไข้ได้ป่วย คือ ปวดหัว ตัวร้อน มีไข้ […]

ยาที่ควรมีไว้ประจำบ้าน ยาสามัญประจำบ้าน

1. ยาแก้ปวดลดไข้
โดยหลักเบื้องต้น คนทั่วไปมักมีอาการเริ่มแรกของอาการเจ็บไข้ได้ป่วย คือ ปวดหัว ตัวร้อน มีไข้ จึงจำเป็นต้องมียาประเภทนี้ไว้ประจำบ้าน สิ่งที่ควรระมัดระวังในการใช้คือ ยาแก้ปวดลดไข้ แอสไพริน เพราะยาตัวนี้จะกัดกระเพาะ ควรทานหลังอาหารเท่านั้น แล้วถ้าเป็นไข้เลือดออก หรือเป็นโรคกระเพาะ ห้ามรับประทานยานี้เด็ดขาด ยาแก้ปวดลดไข้ที่ปลอดภัยในปัจจุบัน คือ พาราเซตามอล

2. ยาแก้ปวด
ในท้องตลาดมียาประเภทนี้มากมาย ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยยาหลายๆ ตัว คือ ยาแก้ปวดลดไข้ ยาลดน้ำมูก ยาลดอาการคันจมูก แต่ยาพื้นฐานในการรักษาบรรเทาอาการหวัดที่ปลอดภัย คือ ยาคลอเฟนนิรามีน (หรือรู้จักกันในชื่อของยาแก้แพ้ ส่วนใหญ่มักทำเป็นยาเม็ดสีเหลืองขนาดเล็กๆ)

3. ยาแก้ท้องเสีย
เนื่องจากความจำเป็นที่ต้องทานอาหารนอกบ้าน อาหารที่ทานอาจไม่มีความสะอาดมากเพียงพอ ทำให้ได้รับสิ่งแปลกปลอมที่เป็นสารเคมี อย่างเช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย หรือว่าเชื้อโรคต่างๆ ทำให้เกิดอาการท้องเสีย ซึ่งยาช่วยรักษาอาการท้องเสียนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ยาที่ทำให้หยุดถ่าย กับยาฆ่าเชื้อโรค

4. ยาสำหรับบาดแผล
คนเรามีโอกาสที่ผิวหนังซึ่งห่อหุ้มร่างกายอาจจะถลอก เกิดบาดแผลจากของมีคม รวมทั้งการถูกน้ำร้อนลวก ไฟลวก ยาสำหรับบาดแผลได้แก่ ยาแดง ทิงเจอร์ไอโอดีน ยาล้างแผล และครีมทาแผล รวมถึงควรจะมีผ้าพันแผล พลาสเตอร์

5. ยาแก้ปวดท้อง
เมื่อมีอาการจุกเสียด แสบท้อง ท้องอืด แน่น ท้องเฟ้อ อาการอาหารไม่ย่อย กรดเกินในกระเพาะอาหาร ก็ควรมียาชนิดนี้เอาไว้เพื่อช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวด้วยเช่นกัน

6. ประเภทเบ็ดเตล็ด
เช่น สำลี ยาหม่อง (ทั้งแบบเป็นน้ำและแบบเนื้อครีม) ยูคาลิป ยาใส่ฟัน ยาแก้ปวดฟัน แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับล้างแผล

ยาที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถช่วยได้เมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สิ่งที่กล่าวมาจะช่วยในการรักษาเบื้องต้น แต่ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นก็จำเป็นต้องไปพบแพทย์ ไม่ว่าจะที่คลินิกหรือโรงพยาบาล และถ้าหากจำเป็นที่จะต้องซื้อยา ก็ควรเลือกซื้อยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำตลอดเวลา เพื่อได้รับคำแนะนำการใช้ยาอย่างถูกต้องและถูกวิธี

แชร์เลย