เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน พร้อมคำอ่าน ฟังเสียง คำแปล ตัวย่อ

เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน สะกดเป็นภาษาอังกฤษ และอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง ผู้เรียนสามารถดูการสะกดเดือนภาษาอังกฤษ และการอ่านออกเสียงเดือนภาษาอังกฤษ ได้จากบทเรียนนี้ month (มันธฺ) เดือน สามารถกดแชร์ไว้บนเฟซบุ๊ก แล้วเข้ามาฟังบ่อยๆ ทุกวัน จะได้จำศัพท์พร้อมการออกเสียงที่ถูกต้องได้ด้วยนะครับ ดูคำศัพท์ กดฟังเสียง คำอ่าน คำแปล เดือนที่ คำศัพท์อังกฤษ เสียง คำอ่าน คำแปล […]

คำศัพท์ วัน ภาษาอังกฤษ 7 วัน พร้อมคำอ่าน เสียงอ่าน คำแปล ตัวย่อ

วันภาษาอังกฤษ ทั้ง 7 วันในสัปดาห์ สะกดเป็นภาษาอังกฤษ และอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง ผู้เรียนสามารถดูการสะกดวันภาษาอังกฤษ และการอ่านออกเสียงวันภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีคำศัพท์เพิ่มเติม ประโยคภาษาอังกฤษ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันอีกด้วย day (เด) วัน สามารถกดแชร์ไว้บนเฟซบุ๊ก แล้วเข้ามาฟังบ่อยๆ ทุกวัน จะได้จำศัพท์พร้อมวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องได้ด้วยนะครับ ดูคำศัพท์ กดฟังเสียง คำอ่าน คำแปล วัน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน […]

No Image

การถาม-ตอบเรื่องเวลา ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับการถาม-ตอบเรื่องเวลา วิธีพูดเมื่อจะถามถึงเวลา พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ 1. What’s the time? 2. What time is it please? 3. What time do you make it? วิธีการตอบ พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ 1. It’s … […]

ปรุงรสอาหาร ภาษาอังกฤษ

การปรุงรสชาติอาหาร ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษที่เรามักจะพบ เกี่ยวกับการปรุงอาหาร season (ซี’เซิน) spice (สไพซฺ) seasoning (ซี’ซะนิง) การปรุงรสชาติอาหารในภาษาอังกฤษใช้คำว่า season ไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใดก็ตาม การปรุงรสชาตินั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำอาหารให้อร่อย คำศัพท์ที่มีความหมายว่าปรุงรสอาหาร ในภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า spice กับ season ซึ่งในความหมายเดิมของคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า season นี้ จะหมายถึงช่วงเวลาที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ เมื่อใช้เป็นคำนามจะมีความหมายว่า ฤดู […]

No Image

สำนวน give notice

give notice แจ้งลาออกล่วงหน้า notice ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำนาม หมายถึง “แจ้งล่วงหน้า (เลิกจ้าง ลาออก เลิกเช่า ย้าย เป็นต้น)” เป็นการแจ้งฝ่ายตรงข้ามล่วงหน้าระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเลิกสัญญา give notice หมายถึง “แจ้ง (เลิกจ้าง ลาออก เลิกเช่า ย้าย เป็นต้น) ล่วงหน้า” ตัวอย่างเช่น give […]