No Image

ข้อสอบ TOEIC ฟรี พร้อมเฉลย

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ TOEIC พร้อมเฉลย รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC – การเตรียมตัวสอบ TOEIC – คำศัพท์ TOEIC ข้อสอบ TOEIC แบ่งออกเป็น 7 parts ข้อสอบ TOEIC เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของคนทำงาน ในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติ คะแนนที่ได้จากการสอบโทอิคจะเป็นตัวชี้วัดบุคคลคนนั้น ว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารกับคนอื่นในด้านธุรกิจ ด้านการค้า […]