การใช้ no none any แตกต่างกันอย่างไร เหมือนอย่างไร ใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

เรียนการใช้ no, none, any เหมือน หรือ แตกต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ อธิบายเปรียบเทียบ คำปฏิเสธซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักสับสนวิธีการใช้ และข้อแตกต่างของแต่ละคำ มักจะมีคำว่า – no – none – nothing – nobody – no one – […]

การใช้ will และ going to ต่างกันอย่างไร เลือกใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยค ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ will และ going to ในความหมายว่า “จะ” เราใช้ will และ going to เพื่อบอกการกระทำในอนาคต พิจารณาความแตกต่างระหว่าง will และ going to ในภาษาอังกฤษ การใช้ will เราใช้ will […]

การใช้ in on at กับสถานที่ บอกตำแหน่ง ที่อยู่ ใช้อย่างไร วิธีการใช้ ข้อควรระวัง

การใช้ in on at กับสถานที่ มีรายละเอียดให้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะ วันนี้เรามาเริ่มศึกษากันเลยครับ การใช้ in ในความหมายว่า “ใน” เช่น – in a room – in a building – in a box – […]

การใช้ so และ such ใช้อย่างไร คำไหน ประโยคภาษาอังกฤษ วิธีการใช้ ตัวอย่าง

การใช้ so กับ such: so และ such ในภาษาอังกฤษเป็นคำที่เน้นความหมายของ adjective หรือ adverb ให้ดูหนักแน่นมากยิ่งขึ้น มีวิธีการใช้อย่างไร มาเรียนรู้กันครับ การใช้ so ในภาษาอังกฤษ โครงสร้าง so + adjective/adverb เช่น – so nice – […]

การใช้ in on at กับ วัน เวลา เดือน ปี เทศกาล ใช้อย่างไร วิธีการใช้ ข้อควรระวัง

บทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้ จะพาไปเรียนเรื่อง การใช้ in, on, at ในการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ มาเรียนรู้กันครับ เปรียบเทียบการใช้ in, on, at ในการบอกเวลา He arrived at 9 o’clock. = เขามาถึงตอน 9 โมง He arrived on […]

Since กับ For แตกต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร อธิบาย สรุป เรียนการใช้ในภาษาอังกฤษ

เราใช้ since และ for ในภาษาอังกฤษ เพื่อบอกว่าเหตุการณ์บางอย่างดำเนินมาเป็นระยะเวลานานแค่ไหน แต่มีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และใช้เข้ารูปประโยคภาษาอังกฤษอย่างไร เรียนจากบทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้เลยครับ ในภาษาอังกฤษ เราใช้ since และ for เพื่อบอกว่าเหตุการณ์บางอย่างดำเนินมาเป็นระยะเวลานานแค่ไหน โดยมีวิธีการใช้ดังนี้ การใช้ for เพื่อบอกช่วงระยะเวลา (บอกว่านานแค่ไหน) เช่น I’ve been waiting for […]

การใช้ Verb to be ใช้ตอนไหน รูปเต็ม รูปย่อ การทำประโยคคำถาม ปฏิเสธ

Verb to be มีรายละเอียดการใช้มากมาย แต่ก่อนที่จะลงลึก ขออธิบายคร่าวๆ ให้มองภาพรวมของ Verb to be ออกก่อนนะครับ ซึ่ง Verb to be = กริยาที่แปลว่า เป็น, อยู่, คือ ประกอบด้วย is, am, are (ใช้กับปัจจุบัน) […]