นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง ลิงกับอูฐ

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง ลิงกับอูฐ สำหรับนิทานอีสปนะครับ หลายคนเคยได้ยินชื่อว่า “อีสป” เนื้อหานิทานของอีสปส่วนใหญ่แล้วว่าเธอเต็มไปด้วยข้อคิดคติสอนใจนะครับ The Monkey and the Camel The beasts of the forest put on a show at which […]

No Image

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง เด็กชายกับเทพแห่งโชคชะตา

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่องเด็กชายกับเทพแห่งโชคชะตา The Little Boy and Fortune เรื่อง เด็กชายกับเทพแห่งโชคชะตา A little boy tired from a long journey, lay down on the very brink […]

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง เจ้าสิงโตผู้ตกหลุมรัก

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง เจ้าสิงโตผู้ตกหลุมรัก สำหรับนิทานอีสป หลายคนเคยได้ยินชื่อว่า “อีสป” จะรู้ว่าเนื้อหาของนิทานของอีสปส่วนใหญ่นั้น จะเต็มไปด้วยข้อคิดคติสอนใจ The Lion in Love นิทานสองภาษา เรื่อง เจ้าสิงโตผู้ตกหลุมรัก A lion asked a woodcutter if he could […]