เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Home/เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

แต่งประโยคภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมคำแปล

By |Categories: เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์|

การนัดหมาย เลื่อนนัด ยกเลิกนัด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

By |Categories: เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์|

การแสดงความคิดเห็น บอกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ

By |Categories: เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์|

เหนื่อยมาก พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร เหนื่อยกาย เหนื่อยใจ ฯ

By |Categories: เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์|

A.D. / B.C. / B.E. ย่อมาจาก ค.ศ. พ.ศ. ต่างกันอย่างไร วิธีคิดปี

By |Categories: เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์|

จ่ายเอง แยกกันจ่าย ต่างคนต่างจ่าย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง

By |Categories: เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์|

เข้าใจไหม นึกออกไหม ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร พร้อมคำอ่าน คำแปล

By |Categories: เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์|