รวมประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับการทักทาย

รวมประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการทักทาย

จุดเริ่มต้นของการสนทนาภาษาอังกฤษ มักจะเริ่มจากการทักทายเป็นอันดับแรก เพราะถือเป็นธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติ ซึ่งคนที่เราพบอาจจะเป็นคนที่เรารู้จัก หรืออาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีมารยาท และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เราสามารถแบ่งคำกล่าวทักทายภาษาอังกฤษออกเป็น 2 แบบหลักๆ คือแบบที่ถูกกำหนดตามช่วงเวลา และแบบที่ไม่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา

การกล่าวทักทายเป็นภาษาอังกฤษแบบไม่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา

การกล่าวสวัสดี (อาจไม่เป็นทางการ)

Hello. (ใช้ทักทายกับคนที่ไม่สนิท)
Hi. (ใช้ทักทายกับคนที่สนิท หรืออาจคุ้นเคยกันมาก่อน)

การกล่าวทักทายเป็นภาษาอังกฤษตามช่วงเวลา

Good morning.
แปลว่า อรุณสวัสดิ์ (ใช้สำหรับทักทายในเวลาเช้าก่อนเที่ยง)

Good afternoon.
แปลว่า สวัสดีตอนบ่าย (ใช้สำหรับทักทายหลังเที่ยง)

Good evening.
แปลว่า สวัสดีตอนเย็น (ใช้สำหรับทักทายในช่วงเย็น)

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับถามสารทุกข์สุขดิบ

Long time no see.
แปลว่า ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ

How have you been?
แปลว่า ช่วงนี้เป็นไงบ้าง

How are things?
แปลว่า เป็นอย่างไรบ้าง

How’s everything?
แปลว่า ทุกอย่างเป็นไง

How are you keeping?
แปลว่า คุณสบายดีไหม

How are you?
แปลว่า คุณสบายดีไหม

How are you doing?
แปลว่า คุณสบายดีไหม

How are you today?
แปลว่า วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง

การตอบคำถามเมื่อรู้สึกสบายดี

I’m very well, thanks.
แปลว่า สบายดีมาก ขอบคุณ

I’m fine, thank you.
แปลว่า สบายดี ขอบคุณ

I’m quite well, thanks.
แปลว่า ก็ดีนะ ขอบคุณ

So-so, thanks.
แปลว่า ก็เลยเรื่อยๆ นะ ขอบคุณ

Great, thanks.
แปลว่า ดีมากเลย ขอบคุณ

Pretty good, thank you.
แปลว่า ก็ค่อนข้างดีนะ ขอบคุณ

And you?
แปลว่า แล้วคุณล่ะ

What about you?
แปลว่า แล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้าง

I’m fine, too. thank you.
แปลว่า ฉันสบายดีเหมือนกัน ขอบคุณ

การตอบคำถามเมื่อรู้สึกไม่ค่อยสบาย

I’m not very well. I have a cold.
แปลว่า ฉันไม่ค่อยสบาย ฉันเป็นหวัด

I’m not fine.
แปลว่า ฉันไม่ค่อยสบาย

I’m not O.K.
แปลว่า ฉันไม่ค่อยสบายเท่าไร

Not good.
แปลว่า ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นัก

แชร์เลย