บทสนทนาภาษาอังกฤษ Check-up (ตรวจร่างกาย)

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Take your health more seriously. Surachat went to […]

ภาษาอังกฤษ เมื่อไปหาหมอตรวจร่างกาย

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ
Take your health more seriously.

Surachat went to his doctor for a check-up. He breaks the bad news to his wife.
แปลว่า สุรชาติไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย เขานำข่าวร้ายมาสู่ภรรยาของเขา

Wife: How did it go?
แปลว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ

Husband: The doctor said to go slow on everything… drinking, smoking, and even eating!
แปลว่า หมอบอกว่ามันค่อยๆ เกิดขึ้นช้าๆ จากการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และแม้กระทั่งเรื่องการกิน

Wife: That’s what I’ve been telling you.
แปลว่า นั่นเป็นสิ่งที่ฉันบอกคุณแล้วนะ

Husband: But try to understand how I feel. They told me to cut down on all the fun things in my life.
แปลว่า แต่คุณควรพยายามเข้าใจว่าผมรู้สึกอย่างไร พวกเขาบอกให้ผมละทุกสิ่งที่เป็นความบันเทิงในชีวิต

Wife: You must take your health more seriously. Besides, you’ll feel better.
แปลว่า คุณต้องดูแลสุขภาพให้เข้มงวดกว่านี้ แล้วคุณจะรู้สึกว่าดีขึ้น

Husband: That’s easier said than done.
แปลว่า มันพูดง่ายมากกว่าทำเสียอีก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

bad news
(แบด นิวสฺ)
แปลว่า ข่าวร้าย

slow
(สโลวฺ)
แปลว่า ช้า

smoking
(สโมคคิง)
แปลว่า การสูบบุหรี่

even
(อิเว่น)
แปลว่า แม้แต่, แม้กระทั่ง

understand
(อันเดอสแตนดฺ)
แปลว่า เข้าใจ

cut down
(คัท ดาวนฺ)
แปลว่า ตัดออก, ละทิ้ง

seriously
(ซีเรียสลิ)
แปลว่า เข้มงวด, กวดขัน, จริงจัง

better
(เบทเทอะ)
แปลว่า ดีขึ้น

easier
(อีซิเออะ)
แปลว่า ง่ายกว่า

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

How did it go?
อ่านว่า ฮาว ดิด อิท โก
แปลว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไร

(name) said to…
อ่านว่า … เซด ทู …
แปลว่า (ชื่อ) บอกว่า…

That’s what I have been telling you.
อ่านว่า แดทซฺ วอท ไอ แฮฟ บีน เทลลิง ยู
แปลว่า นั่นคือสิ่งที่ฉันบอกคุณแล้ว (บอกมาโดยตลอด)

Try to understand how I feel.
อ่านว่า ทฺราย ทู อันเดอสแตนดฺ ฮาว ไอ ฟีล
แปลว่า พยายามเข้าใจว่าฉันรู้สึกอย่างไร

They told me to cut down on…
อ่านว่า เด โทลดฺ มี ทู คัท เดาวน์ ออน …
แปลว่า เขาบอกให้ฉันละ…

That’s easier said than done.
อ่านว่า แดทซฺ อิซิเออะ เซด แดน ดัน
แปลว่า นั่นมันพูดง่ายกว่าทำ

แชร์เลย