บทสนทนาภาษาอังกฤษ Give someone a buzz!

เรียนภาษาอังกฤษ จากบทสนทนา ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Meena: Oh, no! I was supposed to […]

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ จากบทสนทนา

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Meena: Oh, no! I was supposed to give Lucy a buzz an hour ago! Hope I have a quarter.
แปลว่า โอ้ไม่นะ ฉันควรจะโทรหาลูซี่เมื่อ 1 ชั่วโมงก่อน หวังว่าฉันจะมีสัก 25 เซ็นต์

Jame: Need a nickle?
แปลว่า ต้องการนิกเกิลสักเหรียญไหม

Meena: Actually, I don’t have anything but pennies in change. Do you have a dollar in change?
แปลว่า ที่จริง ฉันไม่มีอะไรเลย นอกจากเหรียญเพนนี เธอมี 1 เหรียญดอลล่าไหม

Jame: Sorry, I don’t, but I have 35 cent on me. Will that be okay for the phone call?
แปลว่า เสียใจด้วย ผมไม่มี แต่ผมมี 35 เซนต์ นั่นโอเคสำหรับที่จะโทรศัพท์ไหม

Meena: Great! I really appreciate it. I’ll make it quick. Do you want to go ahead?
แปลว่า เยี่ยมเลย ขอบใจมากนะ ฉันจะโทรอย่างเร็วเลย เธอต้องการจะไปก่อนไหม

Jame: I’ll wait. Just don’t forget me.
แปลว่า ผมจะรอ อย่าลืมผมแล้วกัน

Meena: I won’t. Why don’t we just meet you there in 30 minutes?
แปลว่า ฉันจะไม่ลืม ทำไมพวกเราไม่พบกันที่นั่นในอีก 30 นาทีละ

Jame: Sound good. I guess I will just look around.
แปลว่า ฟังดูไม่เลว ผมว่าผมจะไปดูรอบๆ สักหน่อย

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

give someone a buzz
เป็นสำนวน แปลว่าโทรศัพท์หาใครบางคน มีความหมายเหมือนกับ telephone someone

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Can you give me a buzz tomorrow?
แปลว่า คุณช่วยโทรศัพท์หาฉันวันพรุ่งนี้ได้ไหม

She forgot to give Jim a buzz.
แปลว่า หล่อนลืมโทรศัพท์หาจิม

แชร์เลย