บทสนทนาภาษาอังกฤษ It’s my pleasure

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Oh, it’s my pleasure. Mr.Athorn held a reception […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Oh, it’s my pleasure.

Mr.Athorn held a reception for Mrs.Marisa, a famous author. A lot of guests came to the reception.
แปลว่า คุณอาทรจัดการต้อนรับคุณมาริสา นักเขียนชื่อดัง ซึ่งมีแขกมากมายมาที่งานต้อนรับนี้

Athorn: I’m pleased you could make it to the reception.
แปลว่า ผมยินดีมากที่คุณสามารถมาร่วมงานต้อนรับนี้ได้

Marisa: Oh, it’s my pleasure, I understand you’d like me to make a short after-dinner speech.
แปลว่า โอ้ ยืนดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ดิฉันเข้าใจว่าคุณต้องการให้ดิฉันกล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ หลังอาหารค่ำใช่ไหมคะ

Athorn: Yes, I’m sure the guests would all like to hear about the book you’re working on now.
แปลว่า ใช่ครับ ผมมั่นใจว่าแขกทุกคนนั้นปรารถนาที่จะได้รับทราบเกี่ยวกับหนังสือเล่มที่คุณกำลังเขียนอยู่ตอนนี้

Marisa: Well, actually, I don’t want to give too much away about it yet. Perhaps I could speak on writing techniques instead.
แปลว่า ดีค่ะ แต่ดิฉันก็ไม่ต้องการเปิดเผยรายละเอียดอะไรมากนัก บางทีฉันอาจจะพูดเกี่ยวกับกลวิธีในการเขียนก็ได้ค่ะ

Athorn: I’m sure that would keep them happy, coming from an expert like you.
แปลว่า ผมมั่นใจว่าจะทำให้พวกเขามีความสุขแน่ครับ ด้วยความสามารถของผู้เชี่ยวชาญเช่นคุณ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

make it to the reception
แปลว่า การจัดงานต้อนรับ

understand
แปลว่า เข้าใจ

after-dinner speech
แปลว่า สุนทรพจน์หลังอาหารค่ำ

give away
แปลว่า เปิดเผย

coming from an expert
แปลว่า มาจากผู้เชี่ยวชาญ

famous
แปลว่า มีชื่อเสียง

author
แปลว่า นักเขียน

guest
แปลว่า แขกเหรื่อ

pleasure
แปลว่า ยินดี

actually
แปลว่า เวลานี้ ที่จริง แท้จริง

perhaps
แปลว่า บางที

techniques
แปลว่า เทคนิค กลวิธี

instead
แปลว่า แทนที่

expert
แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

I’m pleased you could…
แปลว่า ฉันยินดีที่คุณสามารถ…

It’s my pleasure.
แปลว่า ด้วยความยินดีเป็นอย่างยื่ง

I understand you’d like me to…
แปลว่า ฉันเข้าใจว่าคุณต้องการให้ฉัน…

I don’t want to give too much away about…
แปลว่า ฉันไม่ต้องการเปิดเผยรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับ…

I could speak on…
แปลว่า ฉันสามารถพูดเกี่ยวกับ…

Coming from an expert like you.
แปลว่า ด้วยความสามารถของผู้เชี่ยวชาญเช่นคุณ

แชร์เลย