ภาษาอังกฤษ การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน

เรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนาภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน At the subway station สถานีรถไฟใต้ดิน A: Where […]

เรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนาภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน

At the subway station
สถานีรถไฟใต้ดิน

A: Where do we get tickets?
แปลว่า เราซื้อตั๋วได้จากไหน

B: From this machine. Put your money in here and punch in the amount you want.
แปลว่า จากเครื่องนี้ ใส่เงินของคุณลงไปที่นี่ แล้วกดตามจำนวนที่คุณต้องการ

A: How do you know how much the fare is?
แปลว่า ทราบได้อย่างไรว่าราคาค่าโดยสารเท่าไร

B: Just look at a map on the wall. From here to the Mall is $2.50.
แปลว่า เพียงแค่ดูแผนที่บนผนัง จากที่นี่ไปเดอะมอลล์ ราคา 2 ดอลล่าร์ 50

A: And it returns my change?
แปลว่า แล้วมันจะทอนฉันไหม

B: That’s right.
แปลว่า ใช่แล้ว (ทอน)

A: How do we get through the barrier?
แปลว่า แล้วเราจะผ่านเครื่องกั้นนี้ไปได้อย่างไร

B: Put your ticket in this slot, then walk through and pull it out at the other end.
แปลว่า ใส่ตั๋วของคุณลงในช่องนี้ จากนั้นเดินผ่านไปและดึงมันออกมาจากอีกด้านหนึ่ง

A: That’s easy.
แปลว่า มันง่ายดีนะ

B: Make sure to hold onto your ticket. You will need it to get out.
แปลว่า แต่คุณต้องแน่ใจนะว่าถือตั๋วไว้ตลอด คุณจำเป็นจะต้องใช้มันอีกทีตอนออก

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

How do you know … ? = คุณรู้ได้อย่างไรว่า …

How do you know he is not a teacher?
แปลว่า คุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่ใช่ครู

How do you know he loves you?
แปลว่า คุณรู้ได้อย่างไรว่าเขารักคุณ

Punch in = กดหมายเลข

You can bank by phone in the U.S.A., punching in account numbers on the phone.
แปลว่า คุณสามารถทำรายการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ในสหรัฐอเมริกา โดยกดหมายเลขบัญชีทางโทรศัพท์

Return = คืน

Did you return the book to the library?
แปลว่า คุณทำการคืนหนังสือให้กับห้องสมุดแล้วหรือยัง

You have to return my key tomorrow.
แปลว่า คุณต้องคืนกุญแจฉันวันพรุ่งนี้

Get through = ผ่าน

It’s going to be hard to get through this week.
แปลว่า มันจะเป็นเรื่องยากที่จะผ่านสัปดาห์นี้ไปให้ได้

He couldn’t get through his exams.
แปลว่า เขาไม่สามารถผ่านการสอบของเขาไปได้

Barrier = สิ่งกีดขวาง, ที่กั้น

There is no reason why love shouldn’t cross the age barrier.
แปลว่า ไม่มีเหตุผลว่าทำไมความรักไม่ควรข้ามสิ่งกีดขวางทางอายุ

Taxes are the most important barrier to free trade.
แปลว่า ภาษีเป็นสิ่งกีดขวางที่สำคัญสำหรับการค้าเสรี

Hold on to = ถือไว้, พกติดตัวไว้ (เพราะว่ามันสำคัญ หรือมีประโยชน์)

Hold on to your money.
แปลว่า ถือเงินของคุณติดตัวไว้

You have to hold on to this letter.
แปลว่า คุณต้องการจดหมายฉบับนี้ติดตัวไว้

แชร์เลย