การฝากข้อความเสียงภาษาอังกฤษ (voicemail)

วิธีฝากข้อความภาษาอังกฤษ (voicemail) บางครั้ง เมื่อเราไม่สามารถอยู่รอรับสายได้ เราจำเป็นต้องฝากข้อความเสียงไว้ในโทรศัพท์ และบ่อยครั้งที่เราเองก็ต้องเจอกับข้อความเสียงของผู้ที่เราติดต่อไป วิธีการรับฝากข้อความเสียง วิธีการฝากข้อความให้เริ่มต้นด้วยการบอกว่า นี่คือข้อความเสียงของใคร แล้วตามด้วยคำขอโทษที่ไม่อาจรับโทรศัพท์ด้วยตนเองได้ […]

วิธีฝากข้อความภาษาอังกฤษ (voicemail)

บางครั้ง เมื่อเราไม่สามารถอยู่รอรับสายได้ เราจำเป็นต้องฝากข้อความเสียงไว้ในโทรศัพท์ และบ่อยครั้งที่เราเองก็ต้องเจอกับข้อความเสียงของผู้ที่เราติดต่อไป

วิธีการรับฝากข้อความเสียง

วิธีการฝากข้อความให้เริ่มต้นด้วยการบอกว่า นี่คือข้อความเสียงของใคร แล้วตามด้วยคำขอโทษที่ไม่อาจรับโทรศัพท์ด้วยตนเองได้ จากนั้นจึงบอกให้ฝากข้อความ หรือบอกทางเลือกอื่น เช่น ให้โทรมาใหม่ตอนช่วงกี่โมง หรือให้โทรติดต่อผู้ช่วย หรือบุคคลที่สามารถรับเรื่องแทนได้ เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลภาษาไทย

This is Tony’s voicemail. I am sorry I cannot take your call at the moment, but please leave a message and I will get back to you later. Thank you very much.

แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า

นี่คือเสียงจากโทนี่ ต้องขออภัยที่ผมไม่สามารถรับโทรศัพท์ของคุณได้ในขณะนี้ กรุณาฝากข้อความไว้ แล้วผมจะโทรกลับครับ ขอบคุณมากครับ

นอกจากประโยคภาษาอังกฤษดังตัวอย่างด้านบนแล้ว เราสามารถใช้ประโยคอื่นๆ ได้อีก ทั้งกรณีแบบเป็นทางการ (formal) และแบบไม่เป็นทางการ (informal)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ

– You are through Tony’s voicemail.
แปลว่า คุณกำลังเข้าสู่ข้อความเสียงของโทนี่

– You have reached Ajarn Ton Amorn’s Voicemail.
แปลว่า คุณได้เข้ามาถึงข้อความเสียงของอาจารย์ต้นอมร

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ

– Hi. Tony here. I can’t take your call at the moment.
แปลว่า สวัสดี โทนี่เอง ผมไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ในตอนนี้

การฝากข้อความเสียง มักไม่มีรูปแบบตายตัว เพียงแค่สื่อสารกับผู้ฟังรู้เรื่องก็พอแล้ว โดยส่วนประกอบหลักมีเพียงแค่ว่า บอกชื่อ บอกจุดประสงค์ และนัดหมายให้ทำการโทรกลับ หรือบอกว่าจะโทรมาใหม่อีกครั้งเมื่อไหร่

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ที่ทำการฝากข้อความไว้

Hi, Tony. This is Owen. I am ringing to tell you about the meeting’s details. I will be going home in 2 hours, so please call me back as soon as possible. Bye for now.

แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า

สวัสดีโทนี่ นี่โอเว่นนะ ผมโทรหาคุณเพื่อจะบอกรายละเอียดเรื่องการประชุม ผมจะกลับบ้านภายใน 2 ชั่วโมง ดังนั้นช่วยโทรกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ สวัสดี

แชร์เลย