บทสนทนาภาษาอังกฤษ Become(s) worried

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ I heard it isn’t good for you. A […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

I heard it isn’t good for you.

A middle-aged woman becomes worried about her health and tries to change eating habits.
แปลว่า หญิงวัยกลางคนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเธอและพยายามจะเปลี่ยนลักษณะนิสัยในการกิน

Husband: I’m surprised you wanted your chicken smoked instead of fried.
แปลว่า ผมรู้สึกแปลกใจที่คุณต้องการไก่รมควันแทนไก่ทอด

Wife: Fried chicken is my favorite, but l heard it isn’t good for you.
แปลว่า ไก่ทอดเป็นของโปรดของฉัน แต่ฉันได้ยินมาว่ามันไม่ดีสำหรับคุณ

Husband: I’m tired of hearing everything I like is bad for my health!
แปลว่า ฉันเบื่อเหลือเกินที่ได้ยินว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันชอบมันไม่ดีต่อสุขภาพของฉัน

Wife: I know what you mean. But it’s the truth. We should stop eating junk food.
แปลว่า ฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไร แต่มันเป็นความจริง เราควรหยุดกินอาหารขยะที่ไร้ประโยชน์

Husband: Next, you’re going to tell me to get some exercise and lose some weight.
แปลว่า ต่อไปคุณก็จะบอกให้ผมออกกำลังกายและลดน้ำหนัก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

become(s) worried about…
แปลว่า กังวลเกี่ยวกับ

middle age
แปลว่า วัยกลางคน

health
แปลว่า สุขภาพ

tired of hearing…
แปลว่า เบื่อ/รำคาญที่จะได้ยินว่า…

habit
แปลว่า ลักษณะนิสัย

junk food
แปลว่า อาหารขยะ อาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

lose some weight
แปลว่า ลดน้ำหนัก

surprise
แปลว่า ประหลาดใจ แปลกใจ

favorite
แปลว่า ชื่นชอบ โปรดปราน

junk
แปลว่า ไร้ประโยชน์

exercise
แปลว่า ออกกำลังกาย

instead of…
แปลว่า แทน…

know
แปลว่า รู้ รู้จัก

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

(name) becomes worried about…
แปลว่า (ชื่อ) รู้สึกกังวลเกี่ยวกับ…

I’m surprised you wanted… instead of…
แปลว่า ฉันประหลาดใจที่คุณต้องการ…แทน…

… is my favorite.
…คือสิ่งที่ฉันโปรดปราน

I’m tired of hearing
แปลว่า ฉันรู้สึกเหนื่อยหน่ายที่ได้ยิน

I know what you mean.
แปลว่า ฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไร

We should stop (V.ing).
แปลว่า เราควรจะหยุด…

You’re going to tell me to…
แปลว่า คุณกำลังจะบอกให้ฉัน…

แชร์เลย