การใช้ Causative Forms

Causative Forms  หมายถึง ประโยคที่แสดงถึงการกระทำที่ไม่ได้กระทำด้วยตนเอง แต่มีคนอื่นกระทำให้ จะใช้ Verb to have และ Verb to get

Causative forms ที่ไม่บอกผู้กระทำใช้

ตัวอย่างเช่น
I have my hair cut once a month.
I get my hair cut once a month.
She had her car washed last week.
She got her car washed last week.

เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถามต้องใช้  do, does ช่วยในประโยค present simple และใช้ did ช่วยในประโยค past
simple  ตัวอย่างเช่น

I don’t have my hair cut once a month.
I don’t get my hair cut once a month.
She didn’t  have her car washed last week.
She didn’t  get her car washed last week.
Do I  have my hair cut once a month?
Do I get my hair cut once a month?
Did she have her car washed last week?
Did she get  her car washed last week?

Causative forms  ที่บอกผู้กระทำ จะใช้

ตัวอย่างเช่น
I have a barber cut my hair once a week.
I get a barber to cut my hair once a week.
She had her servant wash her car last week.
She got  her servant to wash her car last week.

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้