หลักการใช้ Future simple tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

Future simple tense โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Subject + will + Verb Future […]

Future simple tense

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Subject + will + Verb

Future simple tense ใช้สำหรับ

1. แสดงความเต็มใจที่จะทำ หรือเสนอที่จะทำ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

A: This room hasn’t been cleaned.
แปลว่า ห้องนี้ยังไม่ถูกทำความสะอาดเลย

B: I will send the maid right away.
แปลว่า ฉันจะส่งคนทำความสะอาดขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลย

2. เป็นการให้สัญญา

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I will call you as soon as I arrive at the airport.
แปลว่า ฉันจะโทรหาคุณทันทีที่ถึงสนามบิน

3. การทำนาย หรือคาดการณ์สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

Farmers will be in a lot of trouble next month.
แปลว่า ชาวนาจะต้องเจอกับปัญหามากมายในเดือนหน้า

4. บอกแผนการที่วางไว้สำหรับอนาคต

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

A: Mario called you at 8 o’clock.
แปลว่า มาริโอ้โทรมาหาคุณเมื่อตอน 8 โมง

B: Thank you. I will call him back later.
แปลว่า ขอบคุณ ฉันจะโทรกลับหาเขาทีหลัง

อ่าน Tense เรื่องนี้ต่อ (มีคลิป vdo สอน) คลิก >> Future simple tense

แชร์เลย