สรุป คำนาม (nouns) ภาษาอังกฤษ แบบละเอียด ครบ มีอะไรบ้าง

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

สรุปทุกหัวข้อเกี่ยวกับ คำนาม (nouns) ในแกรมม่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คำนาม คือคำที่เอาไว้เรียกสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ หรือจับต้องไมได้ ไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม เมื่อสิ่งนั้นมีชื่อเรียก เราก็จะถือว่านั่นคือคำนาม ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ อากาศ ความรัก ผี วิญญาณ

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคำนาม (noun) ในภาษาอังกฤษ

1. คํานามภาษาอังกฤษที่นับได้
คำนามบางชนิด สามารถนับจำนวนได้ และคำนามบางชนิดก็ไม่สามารถนับจำนวนได้ หรือมีเหตุผลที่ทำให้ไม่นิยมนับคำนามนั้น โดยคำนามนับได้ ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Countable noun หรือ Count noun และคำนามที่นับไม่ได้ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Uncountable noun หรือ Non-count noun โดยคำนามที่นับได้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ
 1.1 คำนามเอกพจน์ และการใช้ a, an
 1.2 คำนามพหูพจน์

2. คํานามภาษาอังกฤษที่นับไม่ได้
 2.1 Group nouns
 2.2 Fluids
 2.3 Solids
 2.4 Gases
 2.5 Particles
 2.6 Abstract Nouns

3. สมุหนาม

4. คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ
 4.1 การใช้เครื่องหมาย Apostrophe s
 4.2 การใช้ of

5. คำนามประสม
 5.1 โครงสร้าง noun + noun
 5.2 โครงสร้าง noun + gerund
 5.3 โครงสร้าง gerund + noun

6. การใช้คำนำหน้าคำนาม เพื่อบอกปริมาณ
 6.1 some / any
 6.2 lots of / a lot of / plenty of
 6.3 many / much
 6.4 few / a few
 6.5 little / a little
 6.6 all
 6.7 most / most of
 6.8 no / none of
 6.9 both
 6.10 either
 6.11 neither

 

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน