หลักการใช้ Present continuous tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

Present continuous tense โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Subject + Verb to be + […]

Present continuous tense

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
Subject + Verb to be + Verb-ing

Present continuous tense ใช้สำหรับ

1. เหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่

สามารถใช้ Present continuous tense กับเหตุการณ์ที่ได้เริ่มทำกริยานั้นแล้วแต่ยังทำไม่เสร็จ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

He is driving to the cinema.
แปลว่า เขากำลังขับรถไปโรงภาพยนตร์

เริ่มการขับรถแล้ว แต่ยังไปไม่ถึงจุดหมาย โดยที่ในขณะนั้นยังคงขับรถอยู่

2. การกระทำที่อยู่ในระยะยาว

โดยในบางเหตุการณ์ไม่ได้หมายถึงวินาทีที่พูด แต่อาจหมายถึง วันนี้ เดือนนี้ ปีนี้ ทศวรรษนี้ อย่างเช่นในสถานการณ์ที่เราอาจจะกำลังขับรถไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งกับเพื่อน แต่พูดคุยเรื่องอื่นซึ่งเป็นการอัพเดทข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ซึ่งในตอนนั้นไม่ได้กำลังทำกริยานั้นอยู่ แต่ยังคงใช้ Present continuous tense ในการพูด

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I am studying Chinese.
แปลว่า ฉันกำลังเรียนภาษาจีนอยู่

สำหรับเหตุการณ์นี้ ขณะที่พูดไม่ได้กำลังเรียนภาษาจีนอยู่ แต่กำลังขับรถอยู่ ก็สามารถใช้ Present continuous tense เพื่อนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นได้

3. อนาคตอันใกล้

ในภาษาอังกฤษ สามารถใช้ Present continuous tense สำหรับเหตุการณ์หรือกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆ (และมักมีเวลาระบุ)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He is leaving here tomorrow.
แปลว่า เขาจะออกจากที่นี่พรุ่งนี้

เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้หมายถึงว่าเขากำลังออกไป แต่เป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต ว่าเขาจะทำการออกจากที่นี่ในวันพรุ่งนี้

อ่าน Tense เรื่องนี้ต่อ (มีคลิป vdo สอน) คลิก >> Present continuous tense

แชร์เลย