สรุปการใช้ this that these those (Demonstrative) ง่ายๆ

Demonstrative Pronoun การใช้ this that these those Demonstrative Pronoun คือ […]

Demonstrative Pronoun การใช้ this that these those

Demonstrative Pronoun คือ สรรพนามชี้เฉพาะ หมายถึง สรรพนามที่ใช้แทนคำนาม (Noun) เพื่อแสดงการชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งไหน อันไหน หรือว่าคนไหน โดย Demonstrative Pronoun สามารถเป็นได้ทั้งประธานและกรรมของประโยค โดยคำสรรพนามในกลุ่มนี้ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะพบเห็นบ่อยๆมี 4 ตัวได้แก่ this that these those ซึ่งมีการใช้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้

ตารางสรุปการใช้ this that these those

อยู่ใกล้คนพูด อยู่ไกลคนพูด
เอกพจน์ this that
พหูพจน์ these those

This แปลว่า นี่, สิ่งนี้ ใช้แทนคำนามที่เป็นเอกพจน์และอยู่ใกล้ตัวผู้พูด เช่น

This is my bag.
แปลว่า นี่คือกระเป๋าของฉัน[This ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค]

I like this.
แปลว่า ฉันชอบอันนี้[this ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค]

That แปลว่า นั่น, สิ่งนั้น ใช้แทนคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกลตัวผู้พูด เช่น

That is your bag.
แปลว่า นั่นเป็นกระเป๋าของคุณ[That ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค]

I like that.
แปลว่า ฉันชอบอันนั้น[that ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค]

These แปลว่า พวกนี้, เหล่านี้ ใช้แทนคำนามที่เป็นพหูพจน์และอยู่ใกล้ตัวผู้พูด เช่น

These are my books.
แปลว่า พวกนี้คือหนังสือของฉัน[These ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค]

I like these.
แปลว่า ฉันชอบสิ่งเหล่านี้ / ฉันชอบของพวกนี้[these ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค]

Those แปลว่า พวกนั้น, เหล่านั้น ใช้แทนคำนามที่เป็นพหูพจน์และอยู่ไกลตัวผู้พูด เช่น

Those flowers are beautiful.
แปลว่า ดอกไม้พวกนั้นสวย[Those ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค]

I love those.
แปลว่า ฉันรักของพวกนั้น[those ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค]

สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้
ข้อควรระวังในการใช้ this that these those ในประโยคภาษาอังกฤษ

เนื่องจากคำเหล่านี้ สามารถทำหน้าที่ได้ทั้ง Demonstrative Pronoun (สรรพนามชี้เฉพาะ) และ Demonstrative Adjective โดยผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถสังเกตได้จาก

1. ถ้าเป็น Demonstrative Pronoun (สรรพนามชี้เฉพาะ) จะไม่มีคำนามตามหลัง เนื่องจากทำหน้าที่แทนคำนาม ไม่ได้ทำหน้าที่ขยายคำนาม เช่น

The oranges look fresh. I would like these.
แปลว่า ส้มพวกนี้ดูสดใหม่จัง ฉันอยากได้พวกนี้

2. ถ้าเป็น Demonstrative Adjective จะมีคำนามตามหลัง เพราะทำหน้าที่ขยายคำนามตัวที่ตามหลังมา เช่น

This film is boring.
แปลว่า หนังเรื่องนี้น่าเบื่อ[This ในประโยคนี้ ขยายคำนาม film ให้รู้ว่าหมายถึงหนังเรื่องนี้]

ทดสอบความเข้าใจ คลิก >> แบบฝึกหัด this that these those

แชร์เลย