การใช้ where ตั้งคำถาม และเป็นคำเชื่อม

การใช้ where ในประโยคคำถาม และเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ where เป็น question word […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ where ตั้งคำถาม และเป็นคำเชื่อม

การใช้ where ในประโยคคำถาม และเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ where เป็น question word ในการสร้างคำถาม แปลว่า ที่ไหน

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

Where do you live?
แปลว่า คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

Where does he live?
แปลว่า เขาอาศัยอยู่ที่ไหน

do กับ does ต่างกันอย่างไร คลิกอ่าน >> การเติม s es

Where did you buy those shoes?
แปลว่า คุณซื้อรองเท้านั้นมาจากไหน

ตัวอย่างประโยค การใช้ where สำหรับประโยคคำถามแบบ indirect question

I asked him where I could buy an umbrella.
แปลว่า ฉันถามเขาว่าฉันสามารถซื้อร่มได้ที่ไหน

Can you tell me where he left the keys?
แปลว่า คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเขาทิ้งกุญแจไว้ที่ไหน

ตัวอย่างประโยค การใช้ where เป็น relative pronoun แปลว่า ที่… / ที่ซึ่ง…

The hotel where they spent their honeymoon has been demolished.
แปลว่า โรงแรมที่พวกเขาไปฮันนีมูนถูกรื้อถอนแล้ว

The hall where you’re giving your talk has a really good sound system.
แปลว่า หอประชุมที่คุณจะบรรยายมีระบบเสียงที่ดีมากๆ

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้