การใช้ whose ตัวอย่างประโยคพร้อมแปล

การใช้ Whose ในการสร้างประโยคคำถาม และเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษ Whose อ่านว่า ฮูซ เป็นคำแสดงคำถาม (question word) […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ whose ตัวอย่างประโยคพร้อมแปล

การใช้ Whose ในการสร้างประโยคคำถาม และเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษ

Whose อ่านว่า ฮูซ
เป็นคำแสดงคำถาม (question word) แปลว่า …ของใคร
เป็นคำเชื่อม (ใน relative clause) แปลว่า …ของ… / ผู้ซึ่ง…

** การใช้ Whose …? ในประโยคคำถาม

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

Whose book is this?
แปลว่า หนังสือเล่มนี้เป็นของใคร

Whose are these gloves?
แปลว่า ถุงมือพวกนี้เป็นของใคร

Whose birthday is it today?
แปลว่า วันนี้คือวันเกิดของใคร

** การใช้ whose ในประโยค relative clauses

A widow is a woman whose husband is dead.
แปลว่า แม่ม่ายคือผู้หญิงผู้ซึ่งสามีตาย

I met a man whose sister knows you.
แปลว่า ฉันเจอผู้ชายคนที่น้องสาวของเขารู้จักคุณ

We helped some people whose car had broken down.
แปลว่า พวกเราช่วยคนที่รถของเขาเสีย

แชร์เลย