เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง ค้างคาว กับ วีเซิล

The Bat and the Weasels

A bat that fell onto the ground and was caught by a weasel pleaded to be spared his life. The weasel refused, saying that he was by nature the enemy of all birds. The Bat assured him that he was not a bird, but a mouse, and was then set free. Shortly afterwards, the Bat again fell to the ground and was caught by another weasel, whom he also asked not to eat him. The weasel said that he had a special hostility to mice. The Bat assured him that he was not a mouse, but a bird, and escaped a second time.

The Moral
It is wise to turn circumstances to good account.

บทแปลภาษาไทย นิทานเรื่อง ค้างคาว กับ วีเซิล

ค้างคาวตัวหนึ่งตกลงสู่พื้นและถูกจับโดยตัววีเซิล มันได้อ้อนวอนขอชีวิตของมันแต่ตัววีเซิลปฏิเสธ มันแย้งว่าโดยธรรมชาติของตัวมันแล้วมันเป็นศัตรูกับนกทุกชนิด ค้างคาวซึ่งปฏิเสธกล่าวว่ามันไม่ใช่นกแต่มันเป็นหนูต่างหาก ตัววีเซิลจึงปล่อยมันไป หลังจากนั้นไม่นาน ค้างคาวก็ตกลงมาสู่พื้นอีกครั้ง แล้วถูกจับโดยวีเซิลตัวอื่นๆ มันร้องขอชีวิตอีก แต่วีเซิล ตัวนี้บอกว่า มันเป็นวีเซิลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหนูมันเลยบอกแก่ตัววีเซิลว่ามันไม่ใช่หนูแต่มันเป็นนกต่างหาก แล้วมันก็รอดชีวิตไปเป็นครั้งที่ 2

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
คนฉลาดย่อมใช้ปัญญาเอาตัวรอดปลอดภัยได้เสมอ