เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง วัวกับคนฆ่าวัว

The Oxen and the Butchers

The oxen, once upon a time, wanted to destroy the butchers who practiced a trade destructive to their race. They met on a certain day out their revenge and sharpened their horns. to carry However, one of them who was very old because he plowed the fields said, These butchers, it is true, slaughter us, but they do so with skillful hands, and with no unnecessary pain. If we get rid of them we shall fall into the hands of unskillful operators, and thus suffer a double death. You may be assured, that though all the butchers might die, men will always want beef.”

The Moral
Do not be in a hurry to change one evil for another.

บทแปลภาษาไทย นิทานเรื่อง วัวกับคนฆ่าวัว

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีวัวตัวผู้ฝูงหนึ่งอยู่ในป่า ต้องการฆ่าพวกคนฆ่าสัตว์ผู้ซึ่งมีความชำนาญในการฆ่าสัตว์เพื่อเอาไปขายเป็นอย่างดี พวกมันนัดมาเจอกันตามวันที่ได้นัดหมายเพื่อแก้แค้นนั่นเอง และพวกมันได้ลับเขาของมันให้แหลมไว้เพื่อคอยท่า แต่แล้วมีวัวตัวหนึ่งซึ่งมีความอาวุโส ผู้ซึ่งผ่านการเป็นเครื่องมือคราดไถนามานานเอ่ยขึ้นว่า จริงอยู่ที่คนฆ่าสัตว์พวกนี้จะฆ่าพวกเรา แต่เขาก็ฆ่าเราด้วยมือของผู้ที่มีทักษะ และไม่ทำให้เราเจ็บปวดอย่างมาก แต่ถ้าพวกเรากำจัดเขาแล้วชีวิตของพวกเราก็จะตกอยู่ในมือของคนฆ่าสัตว์ที่ไม่มีทักษะ และนั่นแหละประเด็น จะเป็นความตายที่เจ็บปวดเป็นสองเท่า ใช่ เราอาจจะฆ่าคนฆ่าสัตว์จนตายหมด แต่มนุษย์ก็ยังต้องกินเนื้ออยู่ดี

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
อย่าด่วนเปลี่ยนปีศาจร้ายให้เป็นปีศาจที่ร้ายกว่า