เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง นกพิราบผู้กระหายน้ำ

The Thirsty Pigeon

A Pigeon,oppressed by excessive thirst,A saw a glass of water painted on a signboard,hurting herself terribly.Having broken her wings by the blow,she fell to the ground,and was caught by one of the bystanders.

The Moral
Zeal should not outrun discretion.

บทแปลภาษาไทย นิทานเรื่องนกพิราบผู้กระหายน้ำ

นกพิราบตัวหนึ่งกระวนกระวายเพราะมันกระหายน้ำมาก มันมองเห็นแก้วน้ำในป้ายโฆษณา มันคิดว่านั่นเป็นของจริง มันจึงจะเข้าไปจิบน้ำในแก้วบนป้ายโฆษณานั้น มันกระแทกกับกระดานอย่างแรงจนส่งผลทำให้ปีกของมันหัก มันร่วงตกลงไปบนพื้นดินแล้วถูกคนที่อยู่แถวนั้นจับไป

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ความรีบร้อนจะไม่ช่วยให้เราทำอะไรได้ดีกว่าการทำอย่างสุขุมรอบคอบ