รวมประโยคเขียนอีเมล ภาษาอังกฤษ จดหมายลาหยุด ลาคลอด ลากิจ ลาป่วย

ลางาน ภาษาอังกฤษ ประโยคต่างๆ

ประโยคที่น่าสนใจ สำหรับการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจ ตอนที่ 2

หากไม่กล้าเขียนเองเพราะภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงพอ กลัวว่าถ้าเขียนเองจะผิดแกรมม่าไวยากรณ์ ก็สามารถมาดูประโยคสำเร็จรูปที่จำเป็นจะต้องได้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ติดต่อสื่อสารธุรกิจครับ และถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ สามารถเรียนฟรีได้บนเว็บ tonamorn.com นี้ ตั้งแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษ จนถึงระดับสูง โดยไปที่หน้าสารบัญบทเรียน คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี << แล้วเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ ฟรีๆ ซึ่งทาง tonamorn.com ทำการเพิ่มบทเรียนภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอครับ

การเขียนอีเมล จดหมาย ข้อความ บอกว่าเรา(จะ)ไม่อยู่

การเขียนลาหยุด

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will be on annual leave from ..(date).. to ..(date)..
= ฉันจะลาหยุดประจำปี ตั้งแต่วันที่.. ถึง วันที่..

I will be on maternity leave from ..(date).. to ..(date)..
= ฉันจะลาคลอด ตั้งแต่วันที่.. ถึง วันที่..

I will be on funeral leave from ..(date).. to ..(date)..
= ฉันจะลากิจ งานศพ ตั้งแต่วันที่.. ถึง วันที่..

I will be on sick leave from ..(date).. to ..(date)..
= ฉันจะลาป่วย ตั้งแต่วันที่.. ถึง วันที่..

*คำว่า to ในประโยคต่างๆ ด้านบน สามารถใช้ until แทนได้ครับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้
leave (ลีฟว) [ลา]หยุด
annual (แอน’ นวล) ประจำปี
maternity (มะเทอ’นะที) การมีบุตร, ทางมารดา
sick (ซิค) ป่วย,ไม่สบาย

การเขียนบอกว่าจะกลับมาเมื่อไหร่

– I will return to the office on ..(date)..
– I will get back to work on ..(date)..
แปลว่า ฉันจะกลับมาทำงานในวันที่..

เขียนบอกถึงการติดต่อระหว่างที่ไม่อยู่

– Please direct any questions to my replacement, while I am away.

– Please direct any requests to my replacement, while I am away.

– Please direct any concerns to my replacement, while I am away.

– Please direct any questions to my replacement, while I am on holiday.

– Please direct any requests to my replacement, while I am on holiday.

– Please direct any concerns to my replacement, while I am on holiday.

* สามารถใช้คำว่า holiday หรือ vacation ก็ได้ครับ

– If something urgent comes up, you can reach me on my cell phone.
แปลว่า ถ้าหากมีเรื่องเร่งด่วนอะไร คุณสามารถติดต่อฉันได้ทางมือถือ

– I will be in touch with the office on a regular basis.
– I will be in touch with the office from time to time.
= แปลว่า ฉันจะติดต่อกับทางสำนักงานเป็นระยะ

อ่านตอนที่ 1 คลิก >> รวมประโยคเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

ซึ่งเนื้อหาตอนที่ 1 ประกอบด้วย..

ประโยคสำหรับเกริ่นนำจดหมาย หรืออีเมล
ประโยคสำหรับการแนะนำข้อมูลทั่วไป
ประโยคสำหรับแจ้งเรื่องความรับผิดชอบ
ประโยคสำหรับการตักเตือน
ประโยคสำหรับการแสดงความเสียใจ
ประโยคสำหรับการแสดงความเห็นใจ
ประโยคสำนวนให้กำลังใจ
ประโยคสำหรับแสดงความขอบคุณ
ประโยคสำหรับการแนบไฟล์ แนบข้อมูล
ประโยคสำหรับบอกความคืบหน้าของงาน
ประโยคสำหรับการตอบแทนในโอกาสถัดไป
ประโยคสำหรับเสนอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ประโยคสำหรับแสดงการเห็นด้วย
ประโยคสำหรับชมเชยเมื่องานสำเร็จด้วยดี
ประโยคสำหรับพูดถึงความกังวล
ประโยคสำหรับการร้องเรียน บ่น ตำหนิ
ประโยคสำหรับการขอโทษแบบต่างๆ

คลิกอ่าน >> รวมประโยคเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

แชร์เลย