การถามอาชีพ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การถามอาชีพ ภาษาอังกฤษ การถามอาชีพคู่สนทนา ในภาษาอังกฤษ มักใช้สำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า What do you do? อ่านว่า […]

การถามอาชีพ ภาษาอังกฤษ

การถามอาชีพคู่สนทนา ในภาษาอังกฤษ มักใช้สำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า

What do you do?
อ่านว่า วอทฺ ดู ยู ดู
แปลว่า คุณทำงานอะไร / คุณมีอาชีพอะไร

ถ้าเป็นการถามถึงบุคคลอื่น และเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 จะใช้ does

What does your father do?
อ่านว่า วอทฺ ดาซฺ ยัวร์ ฟาเทอะ ดู
แปลว่า พ่อของคุณทำงานอะไร / พ่อของคุณมีอาชีพอะไร

What does he do?
อ่านว่า วอทฺ ดาซฺ ฮี ดู
แปลว่า เขา(ผู้ชาย)ทำงานอะไร / เขา(ผู้ชาย)มีอาชีพอะไร

ประโยคภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่สามารถใช้ถามอาชีพ ภาษาอังกฤษ โดยให้ความหมายใกล้เคียงกัน

What do you do for a living?
อ่านว่า วอทฺ ดู ยู ดู ฟอร์ อะ ลิฟฟิ่ง
แปลว่า คุณทำอะไรเพื่อหาเลี้ยงชีพ

What is your occupation?
อ่านว่า วอทฺ อีสฺ ยัวร์ ออคคิวเพเชิ่น
แปลว่า อาชีพของคุณคืออะไร

What’s your job?
อ่านว่า วอทฺ อีสฺ ยัวร์ จ้อบ
แปลว่า งานของคุณคืออะไร

Where do you work?
อ่านว่า แวร์ ดู ยู เวิค
แปลว่า คุณทำงานที่ไหน

Who do you work for?
อ่านว่า ฮู ดู ยู เวิร์ค ฟอร์
แปลว่า คุณทำงานให้กับใคร / คุณทำงานกับใคร (เป็นลูกน้องใคร)

Who is your employer?
อ่านว่า อู อีสฺ ยัวร์ เอ็มพลอยเยอะ
แปลว่า ใครคือนายจ้างของคุณ

การตอบคำถาม การบอกอาชีพ ภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ง่ายๆ โดยใช้โครงสร้าง
ประธาน + verb to be + อาชีพ

I am a teacher.
อ่านว่า ไอ แอม อะ ทีชเชอะ
แปลว่า ฉันเป็นครู

เขียนย่อ I am เป็น I’m อ่านว่า ไอมฺ
I’m a nurse.
อ่านว่า ไอมฺ อะ เนิซฺ (มีการเชื่อมเสียงเป็น ไอมฺ-มะ*-เนิซฺ)
แปลว่า ฉันเป็นนางพยาบาล

ดูคำศัพท์อาชีพ อีก 108 อาชีพ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา คลิก >> อาชีพภาษาอังกฤษ

แชร์เลย