คํานามพหูพจน์ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล พร้อมตัวอย่าง

คำนามภาษาอังกฤษ ที่อยู่ในรูป คํานามพหูพจน์ * บทเรียนที่ควรอ่านก่อน คลิก >> คำนาม ภาษาอังกฤษ คำนามต่อไปนี้ […]

คำนามภาษาอังกฤษ ที่อยู่ในรูป คํานามพหูพจน์

* บทเรียนที่ควรอ่านก่อน คลิก >> คำนาม ภาษาอังกฤษ

คำนามต่อไปนี้ ในภาษาอังกฤษจะเขียนในรูปคํานามพหูพจน์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่มาเป็นคู่ อยู่เป็นคู่ หรือมี 2 ข้าง เป็นต้น

ตัวอย่างคำศัพท์คํานามพหูพจน์ ที่ควรรู้จัก

binoculars (ไบนาคิวลา-สฺ) กล้องส่องทางไกล

eyeglasses (อายกลาสซิซฺ) แว่นตา

goods (กูดสฺ) สินค้า

jeans (จีนสฺ) กางเกงยีนส์

shorts (ชอทสฺ) กางเกงขาสั้น

pajamas / pyjamas (เพอจามัซฺ) ชุดนอน [มีเสื้อกับกางเกงนอน]

sandals (แซนเดิลสฺ) รองเท้าแตะ

scissors (ซิสเซอร-สฺ) กรรไกร

trousers (เทราเซอ-สฺ) กางเกง

tweezers (ทวีเซอ-สฺ) แหนบ

เรียนภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างประโยค

They sell leather goods such as wallets, purses, and briefcases.
อ่านว่า เด-เซล-ลีเธอะ-กูดสฺ-ซัช-แอส-วอลเลทสฺ-เพิรสฺ-แอนดฺ-บรีฟเคสฺ
แปลว่า พวกเขาขายเครื่องหนัง (สินค้าที่ทำจากหนัง) อย่างเช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ และ กระเป๋าเอกสาร

I never wear jeans to work.
อ่านว่า ไอ-เนเวอะ-แว-จีนสฺ-ทู-เวิค
แปลว่า ฉันไม่ใส่กางเกงยีนส์ไปทำงาน

He put on a pair of shorts and a T-shirt.
อ่านว่า ฮี-พุท-ออน-อะ-แพรฺ-ออฟ-ชอทสฺ-แอน-อะ-ที-เชิท
แปลว่า เขาสวมใส่กางเกงขาสั้นและเสื้อยืด (คอกลมแขนสั้น)

I need a new pair of pajamas.
อ่านว่า ไอ-นีด-อะ-นิว-แพรฺ-ออฟ-เพอจามัซฺ
แปลว่า ฉันต้องการชุดนอนใหม่ 1 ชุด

Could you pass me those scissors, please?
อ่านว่า คูลดฺ-ยู-พาส-มี-โดส-ซิสเซอรสฺ-พลีซ
แปลว่า คุณช่วยส่งกรรไกรนั้นมาให้ฉันหน่อยได้ไหม

I need a new pair of trousers to go with this jacket.
อ่านว่า ไอ-นีด-อะ-นิว-แพรฺ-ออฟ-เทราเซอสฺ-ทู-โก-วิธ-ดีส-แจคเก็ท
แปลว่า ฉันต้องการกางเกง (ขาวยาว) ตัวใหม่ สำหรับใส่กับเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้

I tried to get the splinter out with tweezers.
อ่านว่า ไอ-ทรายดฺ-ทู-เก็ท-เดอะ-สปลินเตอ-เอาทฺ-วิธ-ทวีเซอสฺ
แปลว่า ฉันพยายามเอาเสี้ยนออกโดยใช้แหนบ

แชร์เลย